Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Symboly v moderní egyptské literatuře: Historické romány Naguiba Mahfouze
Název práce v češtině: Symboly v moderní egyptské literatuře: Historické romány Naguiba Mahfouze
Název v anglickém jazyce: Symbols in the Modern Egyptian Literature: Historical Novels of Naguib Mahfouz
Klíčová slova: Egypt, Naguib Mahfouz, historický román, literární kritika, hledání identity, symboly a obrazy
Klíčová slova anglicky: Egypt, Naguib Mahfouz, historical novel, literary critic, quest of identity, symbols and images
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2011
Datum zadání: 26.04.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této diplomové práce je analýza symbolů a obrazů v historických románech Naguiba Mahfouze ͨAbaṯ al-'aqdār, Rādūbīs a Kifāḥ Ṭība. První skupinu tvoří symboly odrážející staroegyptské tradice a kulty (slunce, Nil, posvátná zvířata), druhou pak symboly odkazující na osudovost, věčnost a smrt. Do poslední skupiny se řadí obrazy, které poukazují na hledání egyptské identity a snaží se vzbudit pocit národní hrdosti v době britské přítomnosti v Egyptě, a které také ukazují ideálního panovníka. Neoddělitelnou součástí práce by měl být překlad dokládající výsledky, ke kterým jsme v práci dospěli.
Seznam odborné literatury
Mahfouz, Naguib. ͨAbaṯ al-'aqdār. 12. vyd. Tunis: Maison Souhnoun, 2007/2008. 208s.
Mahfouz, Naguib. Rādūbīs. 11. vyd. Tunis: Maison Souhnoun, 1989. 216s.
Mahfouz, Naguib. Kifāḥ Ṭība. 12. vyd. Tunis: Maison Souhnoun, 1993. 258s.
Hodrová, Daniela; a kol. Poetika míst. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1997. 256s.
Hodrová, Daniela; a kol. ...na okraji chaosu... 1. vyd. Praha: Torst, 2001. 870s.
Mehrez, Samia. Egyptian Writers between History and Fiction. 2. vyd. Cairo: The American University in Cairo Press, 2005. 166s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK