Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Additive combinatorics and number theory
Název práce v češtině: Aditivní kombinatorika a teorie čísel
Název v anglickém jazyce: Additive combinatorics and number theory
Klíčová slova: Ideál, počítací funkce, asymptotika, Wilfova ekvivalence
Klíčová slova anglicky: Ideal, growth function, asymptotics, Wilf equivalence
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2011
Datum zadání: 26.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.12.2011
Datum a čas obhajoby: 29.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:05.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2020
Oponenti: Jozsef Balogh
  prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat problémy aditivní kombinatoriky/teorie čísel.
Konkrétnější okruhy: klasifikace růstových funkcí ideálů číselných rozkladů,
problémy o velikosti Sidonových množin, Erdosův-Turánův problém o
asymptotické aditivní bázi aj.
Seznam odborné literatury
P. Flajolet and R. Sedgewick, Analytic Combinatorics, CUP, 2009.
T. Tao and V. Vu, Additive Combinatorics, CUP, 2006.
G. Andrews, The Theory of Partitions, Addison-Wesley, 1976.
Další, zejména časopisecká, literatura.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK