Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnímání ženské nahoty v 2. polovině 19. století v kontextu francouzského umění
Název práce v češtině: Vnímání ženské nahoty v 2. polovině 19. století v kontextu francouzského umění
Název v anglickém jazyce: Perception of female nudity in the second half of the 19th century in the context of French art
Klíčová slova: žena, nahota, francouzské umění, 2. polovina 19. století, počátky ženského hnutí, akademické umění, impresionismus
Klíčová slova anglicky: woman, nudity, French art, the 2nd half of the 19th century, beginnings of the women's movement, academic art, impressionism
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.04.2011
Datum zadání: 24.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.07.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem diplomové práce bude analýza vnímání nahého ženského těla ve společnosti 2. poloviny 19. století. Pozornost bude věnována především pozici ženy ve společnosti tohoto období a její proměny. Ohniskem práce je snaha o objevení a vyzdvižení tématu ženské nahoty na pozadí děl umělců druhé poloviny 19. století, jež vyvolávala silné reakce a ovlivňovala soudobou kulturu. Cílem práce bude na základě studia výtvarných děl a života umělců vystihnout, jak francouzská společnost v období 2. poloviny 19. století vnímala nahotu ženského těla. Diplomová práce vychází z komparace uměnovědných textů, sociologických a kulturně antropologických studií, jako jsou převážně francouzské publikace a sborníky, v menším množství původní anglické a české práce. V práci bude užita chronologická metoda.
Seznam odborné literatury
Abrams, Lynn: The Making of modern woman: Europe 1789-1918, Longman, London 2002
Bocková, Gisela: Ženy v evropských dějinách: od středověku do současnosti, Lidové noviny, Praha 2007
Breton, Jean-Jacques: Anthologie des peintres pompiers, Bibliothèque des introuvables, Paris 2011
Crespelle, J.-P.: La vie quotidienne des impressionnistes, Hachette, Paris 1981
Fauré, Christine: Nouvelle encyclopédie politique et historique des femmes, les Belles lettres, Paris 2010
Kieman, Edmund: „The 19th Century and Nudity“ in: Nude Living, Elysium, Los Angeles 1961
Lipovetsky, Gilles: La troisième femme. Permanence et révolution du féminin, Gallimard, Paris 1997
Le Pichon, Yann: L’Érotisme des chers Maîtres, Éditions Denoël, Paris 1986
Roslak, Robyn: Neo-Impressionism and Anarchism in Fin-de-Siècle France, Ashgate Publishing, USA 2007
Todd, Pamela: Dans l'intimité des impressionnistes, Éditions de La Martinière, Paris 2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK