Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Romové v naší společnosti v kontextu s majoritou
Název práce v češtině: Romové v naší společnosti v kontextu s majoritou
Název v anglickém jazyce: Gypsies in our society in the kontext with the majority
Klíčová slova: Romové, historie Romů, romská kultura, diskriminace, multikulturní vzdělávání, majoritní společnost, minoritní společnosti
Klíčová slova anglicky: Roma, Roma history, the Roma culture, discrimination, multicultural education, the majority society, the minority society
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.04.2011
Datum zadání: 21.04.2011
Datum a čas obhajoby: 31.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK