Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Språket i M. B. Landstads utgave av norske folkeviser: dialektale og norrøne trekk
Název práce v jazyce práce (norština): Språket i M. B. Landstads utgave av norske folkeviser: dialektale og norrøne trekk
Název práce v češtině: Jazyk norských balad ve sbírce M. B. Landstada: nářeční a staroseverské rysy
Název v anglickém jazyce: The language in M. B. Landstad's edition of Norwegian ballads: dialectal and Old Norse features
Klíčová slova: norština, dialekt, staroseverština, balada
Klíčová slova anglicky: Norwegian language, dialect, Old Norse, ballad
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: norština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Thor Svevad, M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.04.2011
Datum zadání: 21.04.2011
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:18.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analyzovat jazykové rysy norských středověkých balad ve sbírce M. B. Landstada, které se liší od současné spisovné norštiny (s ohledem na bokmål i nynorsk), a určit, které z nich odpovídají dialektu užívanému v oblasti Telemark v Landstadově době, a do jaké míry se v baladách zachovaly rysy staroseverštiny a staré norštiny.
Práce vychází z předpokladu, že lidová poezie, kterou M. B. Landstad sbíral v oblasti Telemark, nese nejen znaky nářečí užívaného v této oblasti, ale že se v ní díky pevně vázané formě (rytmus, rým) zachovaly i jazykové rysy z doby jejího vzniku (14./15. století) až do doby zápisu (polovina 19. století).
Práce je zaměřena na analýzu jednotlivých jazykových rysů v oblasti morfologie, hláskových změn a slovní zásoby. Rozbor a zařazení jazykových rysů bude probíhat na základě odborné literatury podávající přehled o historickém vývoji norských dialektů a na základě srovnání s jinými texty psanými telemarským dialektem a s texty psanými ve staroseverštině a staré norštině.
Seznam odborné literatury
Aasen, Ivar: Prøver af Landsmaalet i Norge. Kristiania 1899.
Bugge, Sophus: Gamle norske folkeviser. Kristiania 1858.
Jahr, Ernst H.: Den Store Dialektboka. Oslo 1990.
Kolsrud, Sigurd: Nynorsken i sine målføre. Oslo 1974.
Landstad, M. B.: Norske Folkeviser. Christiania 1853.
Larsen, Amund B.: Oversigt over de norske bygdemål. Oslo 1968.
Sandøy, Helge: Talemål. Oslo 1996.
Skjekkeland, Martin: Dei norske dialektane. Kristiansand 1997.
Vigeland, Bjørn: Norske dialektar. Oversyn, heimfesting og normalisering. Oslo 1995.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK