Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Investigation of monomolecular organic layers and their interaction with atmospheric oxidants and pollutants
Název práce v češtině: Výzkum monomolekulárních organických vrstev a jejich interakce s atmosférickými oxidanty a polutanty
Název v anglickém jazyce: Investigation of monomolecular organic layers and their interaction with atmospheric oxidants and pollutants
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2011
Datum zadání: 26.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.12.2011
Datum a čas obhajoby: 29.09.2015 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2015
Oponenti: Pal Jedlovszky
  prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Chemické procesy probíhající na tenkých organických vrstvách na rozhraní mezi vzduchem a vodnou fází hrají významnou roli v mnoha oblastech, od atmosférické chemie přes biologii a medicínu až po nanotechnologie. Tato disertační práce bude zaměřena na studium fyzikálně-chemických vlastností jedno- a vícesložkových organických vrstev na rozhraní voda-vzduch, zvláště pak monovrstev mastných kyselin a fosfolipidů. Pomocí molekulových simulací a kvantově-chemických výpočtů se pokusíme získat detailní mikroskopické informace o molekulové struktuře a dynamice organických filmů komplexního složení a o jejich interakci s atmosférickými oxidanty (O3, OH atd.) a halogenovanými organickými sloučeninami, které jsou významnou skupinou atmosférických polutantů.
Seznam odborné literatury
Bude upřesněno.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK