Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Weighted rearrangement-invariant spaces and their basic properties
Název práce v češtině: Váhové prostory funkcí invariantní vůči přerovnání a jejich základní vlastnosti
Název v anglickém jazyce: Weighted rearrangement-invariant spaces and their basic properties
Klíčová slova: Váha, Banachův prostor funkcí, vnoření, normovatelnost
Klíčová slova anglicky: Weight, Banach function space, Embedding, Normability
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2011
Datum zadání: 26.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.11.2011
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:16.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Oponenti: Prof. Javier Soria
  Prof. Sorina Barza
 
 
Konzultanti: Dr. Amiran Gogatishvili
Zásady pro vypracování
student se pokusí získat nové výsledky o vlastnostech prostorů funkcí s normou indukovanou integrálním či supremálním operátorem a vztahy mezi nimi
Seznam odborné literatury
C. Bennett, R. Sharpley: Interpolation of Operators, Academic Press, Boston 1988

K. G. Grosse--Erdmann: The Blocking Technique, Weighted Mean Operators and Hardy's Inequality

A. Kufner, O. John, S. Fuèík: Function Spaces, Noordhoff, Leyden 1977

klasická i současná časopisecká literatura
Předběžná náplň práce
Prostory funkcí s normou invariantní vůči přerovnání patří k velmi důležitým prvkùm funkcionální analýzy a jejích aplikací s mnohými aplikacemi. Pro mnoho důležitých prostorů funkcí je normu možno vyjádřit pomocí integrálního nebo supremálního operátoru. Náplní práce bude studovat tyto prostory funkcí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Function spaces with operator-induced norms constitute an important notion in functional analysis. Almost-compact embedding is a modern concept in functional analysis with many applications. The topic of the thesis will be to study basic properties of such spaces.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK