Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Литературная стратегия рубежа XX-XXI веков: вариант Б. Акунина
Název práce v jazyce práce (ruština): Литературная стратегия рубежа XX-XXI веков: вариант Б. Акунина
Název práce v češtině: Literární strategie přelomu 20. a 21. století: varianta B. Akunina
Název v anglickém jazyce: The project of Boris Akunin - an example of literary strategy at the turn of XX-XXI centuries
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: ruština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. Tomáš Glanc
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.05.2004
Datum zadání: 13.05.2004
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 06.06.2007 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Ing. Pavel Janáček, Ph.D.
  Mgr. Michal Sýkora, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK