Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poezie prvních tří desetiletí 19. století. Východiska a podmínky tvorby a její žánrová skladba v díle osvícenské básnické generace
Název práce v češtině: Poezie prvních tří desetiletí 19. století. Východiska a podmínky tvorby a její žánrová skladba v díle osvícenské básnické generace
Název v anglickém jazyce: Poetry of the first three decades of the 19th century. Starting points and conditions of creation and its genre composition in the work of the enlightenment poetic generation
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: Květa Sgallová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.04.2005
Datum zadání: 20.04.2005
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 02.06.2008 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2008
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Martina Bekešová, Ph.D.
  prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK