Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dilemata sociálních pracovníků při posuzování výchovných metod v rodinách s dětmi mladšího školního věku
Název práce v češtině: Dilemata sociálních pracovníků při posuzování výchovných metod v rodinách
s dětmi mladšího školního věku
Název v anglickém jazyce: Dilemmas of social workers during assessing of educational methods in families
with lower elementary school age children
Klíčová slova: Sociální práce. Sociální pracovník. Dilemata. Rodina. Dítě. Výchova. Styly. Metody. Syndrom CAN.
Klíčová slova anglicky: Social work. Social worker. Dilemmas. Family. Child. Education. Styles. Methods. Child Abuse and Neglet syndrome.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.04.2011
Datum zadání: 20.04.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.07.2011
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část
Sociální práce s rodinami
Výchovné metody
Děti mladšího školního věku

Praktická část
Zaměření a cíl výzkumu
Metodologie výzkumu
Vlastní výzkum a analýza dat
Závěr výzkumu a doporučení pro praxi
Seznam odborné literatury
Hendl, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace.
Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2

Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost.
Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-0139-7

Matějček, Z. Po dobrém nebo po zlém?
Praha: Portál, 2007. ISBN 80-7367-270-7

Matoušek, O., Pazlarová H. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče.
Praha: Portál, 2010. ISBN: 978-80-7367-739-8
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK