Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
La oposición interna en Cuba desde el triunfo de la Revolución en 1959 hasta 2006
Název práce v jazyce práce (španělština): La oposición interna en Cuba desde el triunfo de la Revolución en 1959 hasta 2006
Název práce v češtině: Vnitřní opozice na Kubě od vítězství revoluce v roce 1959 až do roku 2006
Název v anglickém jazyce: The internal opposition in Cuba from the victory of the revolution in 1959 until 2006
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: španělština
Ústav: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.04.2004
Datum zadání: 16.04.2004
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.09.2007 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. Ivo Barteček, CSc.
  prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK