Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Theoretical description of nuclear collective excitations
Název práce v češtině: Teoretický popis kolektivních excitací jader
Název v anglickém jazyce: Theoretical description of nuclear collective excitations
Klíčová slova: Random Phase Approximation, Skyrme funkcionál, gigantické rezonance v jádrech, redukované maticové elementy
Klíčová slova anglicky: Random Phase Approximation, Skyrme functional, giant resonances in nuclei, reduced matrix elements
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2011
Datum zadání: 26.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.05.2013
Datum a čas obhajoby: 26.02.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:11.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.02.2016
Oponenti: Mgr. František Knapp, Ph.D.
  RNDr. Jiří Mareš, CSc.
 
 
Zásady pro vypracování
Doktorand odvodí vztahy pro určení el.mg. a beta silových funkcí v rámci metody SRPA a rozšíří stávající výpočetní programy pro výpočet těchto silových funkcí (gigantických rezonancí) ve vybraných jádrech, které dále srovná s odpovídajícími experimentálními daty.
Seznam odborné literatury
1. P.Ring, P.Schuck, The Nuclear Many-Body Problem, Springer-Verlag, N.Y., 1980.
2. A.deShalit, H.Feshbach, Theoretical Nuclear Physics - Nuclear Structure, John Wiley & Sons INC., N.Y., 1974.
3. H.Feshbach, Theoretical Nuclear Physics - Nuclear Reactions, Jphn Wiley & Sons N.Y., 1992.
4. M.N.Harakeh, A.van der Woude, Giant Resonances, Clarendon Press, Oxford, 2001.
5. K.Heyde, Basic Ideas and Concepts in Nuclear Physics, Inst. of Physics Publishing, London, 1994.
6. W.Greiner, J.A.Maruhn, Nuclear Models, Springer-Verlag, N.Y., 1996.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK