Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Die Ursachen des Dritten Römischmakedonischen Krieges (171-168 v.Chr.)
Název práce v jazyce práce (němčina): Die Ursachen des Dritten Römischmakedonischen Krieges (171-168 v.Chr.)
Název práce v češtině: Příčiny třetí Makedonské války (171-168 před. n. l.)
Název v anglickém jazyce: Causes of the Third Macedonian War (171-168 BC)
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Marek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.04.2005
Datum zadání: 19.04.2005
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 11.06.2008 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2008
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Souček, CSc.
  prof. Pavel Oliva, Dr., DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK