Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Synody v Čechách 1440-1540. Proměny synodální praxe v Čechách v kontextu vývoje synodality v Evropě
Název práce v češtině: Synody v Čechách 1440-1540. Proměny synodální praxe v Čechách v kontextu vývoje synodality v Evropě
Název v anglickém jazyce: The Synods in Bohemia from 1440 to 1540. Transformations of synodal praxis in Bohemia in the context of developement of synodality in the Late-medieval Europe
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2006
Datum zadání: 18.04.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 18.06.2008 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2008
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc.
  prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK