Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Britové v Porýní. Příspěvek ke studiu britské okupace Kolínské zóny v letech 1918-1926
Název práce v češtině: Britové v Porýní. Příspěvek ke studiu britské okupace Kolínské zóny v letech 1918-1926
Název v anglickém jazyce: The British in the Rhineland. A contribution to the study of the British occupation of the Cologne zone in 1918-1926
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2005
Datum zadání: 01.06.2005
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.09.2008 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
  doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK