Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výskyt lymeské boreliózy v letech 2005 - 2010 na území hl.m.Prahy
Název práce v češtině: Výskyt lymeské boreliózy v letech 2005 - 2010 na území hl.m.Prahy
Název v anglickém jazyce: Distribution of Lyme disease on the area of capital city Prague during time period 2005 - 2010
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.05.2011
Datum zadání: 13.05.2011
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK