Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Filosofie hluku
Název práce v češtině: Filosofie hluku
Název v anglickém jazyce: Philosophy of noise
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2011
Datum zadání: 18.04.2011
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Zásady pro vypracování
Ve své bakalářské práci se zabývám tématem hluku a možnostmi jeho filosofické recepce. Hluk i zvuk jako takový je v tradiční i moderní filosofii vnímám spíše jako okrajové téma – ve filosofii percepce zaujímají dominantní místo vizuální vjemy a filosofie jazyka si hluku coby možného výrazového prostředku většinou nevšímá. V práci hledám odpovědi na otázky: Jak se liší hluk od zvuku a ticha? Existuje hluk, který nikdo nevnímá? Je možné zbavit hluk jeho negativní konotace jakožto čistě rušivého fenoménu a může být i hluk artikulovaný? Jakou roli hraje hluk v hudbě a je hudba postavená na hluku ještě hudbou? Ve své koncepci hluku hodlám částečně vycházet z tradičních filosofických představ o smyslovém vnímání, ale ve svém výkladu se budu pohybovat napříč jednotlivými disciplínami a autory, od fenomenologie řeči a vnímání, přes filosofii mysli až po filosofii hudby a moderní muzikologická zkoumání ovlivněná prácemi Gillese Deleuze a Felixe Guattariho. Zvláštní pozornost chci také věnovat moderní hudbě, jejíž je hluk nedílný prvek.
Seznam odborné literatury
Adorno, Th.A., Philosophy of Modern Music, University Of Minnesota Press, 2006
Cage, J., Silence, Praha, Tranzit.cz, 2010
Deleuze, G.,: The Logic of Sense, London: Continuum, 2003
Deleuze, G., Guattari, F.,Tisíc plošin, Praha, Herrmann a synové, 2010
Goodman, S.,Sonic Warfare: Sound, Affect, and the Ecology of Fear, MIT, 2010
McLuhan, M., Understanding Media, London, Taylor & Francis, 2005
Schaeffer, P., Konkrétní hudba, Praha, Supraphon, 1971
Schopenhauer, A., O osudu, duchařství a hluku, Pelhřimov, Nová tiskárna Pelhřimov, 2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK