Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání vybraných středoškolských českých a německých učebnic dějepisu
Název práce v češtině: Srovnání vybraných středoškolských českých a německých učebnic dějepisu
Název v anglickém jazyce: Comparison of selected Czech and German High school textbooks
Klíčová slova: učebnice, srovnání, Německo, vzdělávací systém, střední škola, struktura, verbální část, názorná část, osvojování učiva, kontrolní aparát, orientační aparát
Klíčová slova anglicky: textbook, comparison, Germany, educational system, high school, structure, verbal part, visual part, adoption of the subject matter, control method, orientation mechanism
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: PaedDr. František Parkan
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.04.2011
Datum zadání: 15.04.2011
Datum a čas obhajoby: 14.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Tomáš Mikeska
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK