Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Byl dobrý sedlák, zemřel v Řecku." Činnosti člověka doby vikinské a jejich hodnocení v runových nápisech a ságách
Název práce v češtině: "Byl dobrý sedlák, zemřel v Řecku." Činnosti člověka doby vikinské a jejich hodnocení v runových nápisech a ságách
Název v anglickém jazyce: "He was a good farmer, he died in Greece." Activities of people of the Viking age and their appreciation in runic inscriptions and sagas
Klíčová slova: staroseverská literatura, staroseverská společnost, runové nápisy, rodové ságy, královské ságy
Klíčová slova anglicky: Old Norse literature, Old Norse society, runic inscriptions, sagas of Icelanders, kings' sagas
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2011
Datum zadání: 15.04.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.06.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Helena Kadečková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Analýza korpusu nápisů na runových kamenech, klasifikace činností v nich popsaných
2. Analýza čtyř rodových a jedné královské ságy, klasifikace činností v nich popsaných
3. Zjištění korelace mezi výše uvedenými prameny
Seznam odborné literatury
BÖLDL, K.: Altnordisches Leben. Zur romantischen Anthropologie Karl Weinholds. In: K. BÖLDL - M. KAUKO (ed.), Kontinuität in der Kritik. Zum 50jährigen Bestehen des Münchener Nordistikinstituts. Historische und aktuelle Perspektiven der Skandinavistik, Freiburg im Breisgau: Rombach. 2005.
HEINZEL, R.: Beschreibung der isländischen Saga; Wien: Gerold. 1880.
HÜBLER, F.: Schwedische Runendichtung der Wikingerzeit, Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 1996.
JANSSON, S. B. F.: The Runes of Sweden; London: Phoenix House Limited. 1962.
KLOS, L.: Runensteine in Schweden: Studien zu Aufstellungsort und Funktion; Berlin - New York: Walter de Gruyter. 2009.
MOLTKE, E.: Runes and their Origin. Danmark and Elsewhere; Copenhagen: the National Museum of Denmark. 1985.
SIMPSON, J.: Everyday Life in the Viking Age. New York: Dorset. 1967.
SPURKLAND, T.: Norwegian runes and runic inscriptions; translated by Betsy van der Hoek. Woodbridge: Boydell & Brewer. 2005.
WEINHOLD, K.: Altnordisches Leben. Um eine Einleitung vermehrter Nachdruck der 1856 in Berlin erschienenen Ausgabe. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt. 1977.
WULF. F. (rec.); HÜBLER, F.: Schwedische Runendichtung der Wikingerzeit, in: Alvíssmál 8 (1998).
KNIRK, J. (ed.): Proceedings of the Third International Symposium on Runes and Runic Inscriptions; Uppsala: Inst. för Nordiska Språk. 1994.
DÜWEL, K. (ed.): Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung. In: DÜWEL, K. (ed.), Proceedings of the Fourth International Symposium on Runes and Runic Inscriptions in Göttingen, 4-9 August 1995. Berlin: de Gruyter. 1998.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK