Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intimita jako jeden ze základních znaků těsných vztahů
Název práce v češtině: Intimita jako jeden ze základních znaků těsných vztahů
Název v anglickém jazyce: Intimacy as one of the basic signs of close relationships
Klíčová slova: intimita, těsné vztahy, blízké vztahy, láska
Klíčová slova anglicky: intimacy, close relationships, love
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivan Slaměník, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.04.2011
Datum zadání: 14.04.2011
Datum a čas obhajoby: 06.09.2012 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je pomocí prototypické metody a informací dostupných v literatuře vymezit pojem intimita a dále se pak zaměřit na to, jakou roli hraje intimita v těsných vztazích.
Prototypický přístup představuje jistou alternativu ke klasickému definování pojmů, protože vede k poznání laické kognitivní struktury daného pojmu. Výsledky prototypické studie budou zpracovávány kvalitativně, kdy z jednotlivých vyjádření získaných od respondentů budeme sledovat, co všechno veřejnost řadí pod pojem intimity, i kvantitativně, kdy tyto pojmy budou rozřazovány do kategorií a následně podrobeny statistickému zpracování a vyhodnocení.
Na základě výsledků prototypické studie a poznatků z dostupné literatury bude dále sestaven jednoduchý dotazník, který bude zaměřen na zjišťování role intimity ve vztazích. Tento dotazník bude zadán nejméně stu respondentů. Výsledky poté budou mezi sebou porovnávány a analyzovány příslušnými statistickými metodami. Cílovou skupinou respondentů budou osoby ve věku 25 let a více, jelikož předpokládáme, že respondenti v tomto věkovém rozmezí již mají dostatečné zkušenosti na poli vztahů a pravděpodobně tedy i se vztahy, které mohou být hodnoceny jako vztahy intimní.
Seznam odborné literatury
Aron, A. – Mashek D. J. Handbook of Closeness and Intimacy. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2004. 454 s. ISBN 0-8058-4284-5
Berscheid, E. – Regan, P. The psychology of interpersonal relationships. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005. 562 s. ISBN 0-13-183612-9
Clark, M. S. – Reis, H. T. Interpersonal Processes in Close Relationships. Annual Review of Psychology, 1988, vol. 39, st. 609
Fletcher, J. O. – Clark, M. S. Blackwell Handbook of Social Psychology: Interpersonal Processes. Malden : Blackwell, 2003. 619 s. ISBN 978-0-470-99855-7
Fletcher, J. O. – Fitness, J. Knowledge structures in close relationships : a social psychological approach. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 1996. 434 s. ISBN 0-8058-1431-0
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK