Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mimosoudní řešení sporů (ADR) se zaměřením na mediaci
Název práce v češtině: Mimosoudní řešení sporů (ADR) se zaměřením na mediaci
Název v anglickém jazyce: Alternative Dispute Resolution focusing on Mediation
Klíčová slova: Mediation, Lawyer-Mediator, Code of Conduct for Lawyers-Mediators, Mediation Clause, Success (satisfaction) Fee in Mediation, Agreement to Mediate, Enforcebility of Mediation Agreement, Registered Mediator
Klíčová slova anglicky: Mediace, advokát-mediátor, etický kodex advokáta-mediátora, mediační doložka, odměna za úspěch v mediaci, smlouva o provedení mediace, vykonatelnost mediační dohody, zapsaný mediátor
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.04.2011
Datum zadání: 13.04.2011
Datum a čas obhajoby: 03.09.2014 09:00
Místo konání obhajoby: m.č.412/ 4. patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2014
Oponenti: prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
  doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, MBA, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK