Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Speciálně pedagogická diagnostika a intervence u dětí předškolního věku
Název práce v češtině: Speciálně pedagogická diagnostika a intervence u dětí předškolního věku
Název v anglickém jazyce: Special - Education Diagnostics and Intervention In Pre-School Aged Children
Klíčová slova: předškolní věk, speciálně pedagogická diagnostika, intervence
Klíčová slova anglicky: preschool age, special education diagnostics, intervention
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.04.2011
Datum zadání: 02.04.2012
Datum a čas obhajoby: 01.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK