Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
ProCom middleware
Název práce v češtině: ProCom middleware
Název v anglickém jazyce: ProCom middleware
Klíčová slova: ProCom, middleware, FreeRTOS
Klíčová slova anglicky: ProCom, middleware, FreeRTOS
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2011
Datum zadání: 11.04.2011
Datum a čas obhajoby: 27.05.2013 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:23.11.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:07.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Oponenti: RNDr. Mgr. Tomáš Pop, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
ProCom is a component system aimed at development for embedded and real-time devices. In addition to design, ProCom features ProCom middleware as a dedicated runtime environment. The goal of this thesis is to develop and implement parts of the ProCom middleware that provide necessary support for the execution of ProCom components (generated and hand-written code), including support for transparent communication within one node or between nodes. The middleware will be implemented on top of the real-time operating system FreeRTOS.
Seznam odborné literatury
[1] Tomáš Bureš, Jan Carlson, Séverine Sentilles and Aneta Vulgarakis Malardalen Real-Time Research Centre, A Component Model Family for Vehicular Embedded Systems,
Vasteras, Sweden.

[2] Tomáš Bureš, Jan Carlson, Ivica Crnkovic, Séverine Sentilles, and Aneta Vulgarakis, ProCom — the Progress component model reference manual, version 1.0. Technical Report ISSN 1404-3041 ISRN MDH-MRTC-230/2008-1-SE, Mälardalen University, June 2008.

[3] Jan Carlson, Juraj Feljan, Jukka Mäki-Turja and Mikael Sjödin, Deployment Modelling and Synthesis in a Component Model for Distributed Embedded Systems, 36th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA), Lille, France, 2010.

[4] FreeRTOS homepage, http://www.freertos.org, December 2010.

[5] Tomáš Pop, The Progress Run-time Architecture, Master of Science Thesis, Mälardalen University, February 2009.

[6] ProgressIDE, http://www.idt.mdh.se/pride/?id=features, November 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK