Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika změn aktivační úrovně jako komponenta motorické docility
Název práce v češtině: Dynamika změn aktivační úrovně jako komponenta motorické docility
Název v anglickém jazyce: Dynamic changes of arousal as component of motor docility
Klíčová slova: emoce, Yerkes - Dodsonův zákon, koordinace, učení, zácvik v učení
Klíčová slova anglicky: emotion. Yerkes - Dodson law, ccordination, training in learning
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.04.2011
Datum zadání: 11.04.2011
Datum a čas obhajoby: 23.06.2011 10:00
Místo konání obhajoby: FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Oponenti: prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
  doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK