Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dekompresivní kraniotomie u kraniocerebrálních poranění - hodnocení přežití a jeho kvality po jednom roce od úrazu
Název práce v češtině: Dekompresivní kraniotomie u kraniocerebrálních poranění - hodnocení přežití
a jeho kvality po jednom roce od úrazu
Název v anglickém jazyce: Decompressive craniotomy in craniocerebral injury - evaluation of outcome one
year after trauma
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Neurochirurgická klinika (14-490)
Vedoucí / školitel: MUDr. Milan Choc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2006
Datum zadání: 01.09.2006
Datum a čas obhajoby: 25.09.2007 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2007
Oponenti: doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc.
  prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK