Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zahradní umění a tvorba krajiny v kulturně historické perspektivě.
Název práce v češtině: Zahradní umění a tvorba krajiny v kulturně historické perspektivě.
Název v anglickém jazyce: Garden design and landscape
architecture in the cultural and historical perspective.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.04.2011
Datum zadání: 10.04.2011
Datum a čas obhajoby: 08.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK