Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Útoky na počítače, servery a jejich služby
Název práce v češtině: Útoky na počítače, servery a jejich služby
Název v anglickém jazyce: Attacks on computers, servers and services
Klíčová slova: Útoky, útočník, počítač, server, služba, sociální inženýrství, cizí identita
Klíčová slova anglicky: The attacks, attacker, computer, server, service, social engineering, foreign identity
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.04.2011
Datum zadání: 08.04.2011
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 09:00
Místo konání obhajoby: KITTV
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Mgr. Vladimír Svoboda
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK