Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudebně didaktické pomůcky a jejich využití v mateřské škole
Název práce v češtině: Hudebně didaktické pomůcky a jejich využití v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Musical teaching aids and their use in kindergarten
Klíčová slova: Dovednost, dítě v předškolním věku, hudební činnosti, mateřská škola, hudební nástroje, Carl Orff, program výchovy, schopnost, hudební výchova
Klíčová slova anglicky: Skill, child of preschool age, musical activities, nursery school, musical instruments, Carl Orff, a program of education, ability, music education
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.04.2011
Datum zadání: 07.04.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Ludmila Bajerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK