Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Identität – Religion – Moderne. Charles Taylors Kritik des säkularen Zeitalters in Auseinandersetzung mit Stanley Hauerwas und Jeffrey Stout
Název práce v jazyce práce (němčina): Identität – Religion – Moderne.
Charles Taylors Kritik des säkularen Zeitalters in Auseinandersetzung mit
Stanley Hauerwas und Jeffrey Stout
Název práce v češtině: Identita - Náboženství - Moderna.
Kritika sekulárního věku ve filosofickém myšlení Charlese Taylora v dialogu
se Stanleyem Hauerwasem a Jeffreyem Stoutem
Název v anglickém jazyce: Identity - Religion - Modernity.
Charles Taylors critique of the secular age in dialogue with
Stanley Hauerwas and J. Stout
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2008
Datum zadání: 01.11.2008
Datum a čas obhajoby: 14.10.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:01.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 14.10.2009
Oponenti: prof. Dr. Albert-Peter Rethmann
  ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Charles Taylor ve své děkovné řeči, kterou pronesl u příležitosti předání Kjotské ceny v roce 2008 řekl, že se jeho filozofické myšleni pohybuje po třech hlavních osách. Ty by se daly označit jako osa antropologická, politická a spirituální. Tyto tři dimenze nacházejí svou odezvu v titulu zde předložené práce: Identita, moderna a náboženství.
Část A ukazuje, že jsou tyto tři klíčové pojmy mezi sebou úzce provázané. Východisko tvoří Taylorova antropologie.
Téma náboženství a moderny tvoři také most mezi oběma částmi této práce, neboť v časti B je podniknut pokus zapojit Taylora do debaty o vztahu církve a liberální společnosti, kterou vedou dva prominentní zástupci americké teologie.
Již skoro tři desetiletí se Stanley Hauerwas a Jeffrey Stout nemohou shodnout na kompatibilitě náboženských přesvědčení a
demokratických diskurzů. Zatímco Hauerwas prohlašuje, že by se církev měla koncentrovat na své základní úkoly – uctívání a následování Krista – zastává Stout názor, že si věřící nemohou dovolit ustup z veřejného života a společnosti. Ačkoli je možné nalézt několik zajímavých navazujících bodů, tak se zatím ani Hauerwas ani Stout Taylorovými myšlenkami do hloubky
nezabývali. Pravě to, jak dalece by mohl Taylor v teto teologické disputaci zaujmout zprostředkující roli, je proto obsahem části B.
Seznam odborné literatury
Seznam literatury

ABBEY, Taylor: Ruth ABBEY, Charles Taylor, Teddington 2000.
ARENDT, Leben: Hannah ARENDT, Vom Leben des Geistes. Das Denken. Das Wollen, München 2008.
ARENS, Demokratietauglich: Edmund ARENS, „Ist Religion demokratietauglich?“, in: Orientierung, Bd. 68 (2004), S. 56-58.
ARENS, Kirchlicher Kommunitarismus: Edmund ARENS, „Kirchlicher Kommunitarismus“, in: Theologische Revue, Jg. 94 (1998), S. 488-500.
ARENS/MANEMANN, Kommunitarismus: Edmund ARENS / Jurgen MANEMANN, „Wie sollen wir zusammen leben? Zur Debatte um den Kommunitarismus“, in: MANEMANN, Demokratiefahigkeit, S. 155-187.
AUGUSTINUS, De Trinitate: Aurelius AUGSTINUS, De trinitate, Hamburg 2003.
BARTH, Dogmatik I.1: Karl BARTH, Die kirchliche Dogmatik. Bd. I.1: Die Lehre vom Wort Gottes. Prolegomena zur kirchlichen Dogmatik, Munchen 1932.
BELLAH, Habits: Robert N. BELLAH, Habits of the Heart, Berkeley 1985.
BELLAH, Religion: Robert N. BELLAH, „New-time religion. Varieties of religion today” (= Rezension zu Taylor, Formen), in: Christian Century, May 22, 2002.
BOCKENFORDE, Recht: Ernst-Wolfgang BOCKENFORDE, Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte, Frankfurt a. M. 1991.
BREUER, Taylor: Ingeborg BREUER, Charles Taylor zur Einfuhrung, Hamburg 2000.
BREUER, Welten: Ingeborg BREUER, Welten im Kopf. Profile der Gegenwartsphilosophie. Bd. 3: England/USA, Hamburg 1996.
CHUNG, Ecclesiology: Kwang-Duk CHUNG, Ecclesiology and Social Ethics. A Comparative Study of the Social and Ethical Life of the Church in the views of Abraham Kuyper and Stanley Hauerwas, Kampen 1999.
DRESSELHAUS, Langue: Gunter DRESSELHAUS, Langue, Parole und Kompetenz, Performanz. Zur Klarung der Begriffspaare bei Saussure und Chomsky, Frankfurt a. M. 1979.
DREWERMANN, Krieg: Eugen DREWERMANN, Krieg ist Krankheit, keine Losung, Freiburg u. a. 2003.
ESSEN, Unruhe: Georg ESSEN, Sinnstiftende Unruhe im System des Rechts. Religion im Beziehungsgeflecht von modernem Verfassungsstaat und sakularer Zivilgesellschaft, Essen 2004.
FERREIRA, Faith: M. Jamie FERREIRA, „Faith and the Kierkegaardian Leap”, in: Hannay ALASTAIR (Hrsg.), The Cambridge companion to Kierkegaard, Cambridge 1998, S. 207-234.
FICHTE, Naturrecht: Johann G. FICHTE, Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre, Hamburg 1960.
FORST, Kontexte: Rainer FORST, Kontexte der Gerechtigkeit. Politische Philosophie jenseits von Liberalismus und Kommunitarismus, Frankfurt a. M. 1996.
FRANKFURT, Willensfreiheit: Harry FRANKFURT, „Willensfreiheit und der Begriff der Person“, in: Peter BIERI (Hrsg.), Analytische Philosophie des Geistes, Konigstein 1981, S. 287-302.
GARTNER, Atheismus: Christel GARTNER (Hrsg.), Atheismus und religiose Indifferenz, Opladen 2003.
GIDDENS, Self-Identity: Anthony GIDDENS, Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age, Oxford 1991.
GRAF, Wiederkehr: Friedrich Wilhelm GRAF, Die Wiederkehr der Gotter. Religion in der moderen Kultur, Munchen 2004.
GUTMANN/GUTWALD, Religiose Wellness: Hans-Martin GUTMANN / Cathrin GUTWALD (Hrsg.), Religiose Wellness. Seelenheil heute, Munchen 2005.
HABERMAS, Denken: Jurgen HABERMAS, Nachmetaphysisches Denken, Frankfurt a. M. 1988.
HABERMAS, Erlauterungen: Jurgen HABERMAS, Erlauterungen zur Diskursethik, Frankfurt a. M. 1991.
HABERMAS, Naturalismus: Jurgen HABERMAS, Zwischen Naturalismus und Religion, Frankfurt a. M. 2005.
HALBIG, Anerkennung: Christoph HALBIG, „Anerkennung“, in: Marcus DUWELL / Christoph
HUBENTHAL / Micha H. WERNER (Hrsg.), Handbuch Ethik, Stuttgart / Weimar 2002, S. 297-301.
HALIK, Atheismus: Tomaš HALIK, „Atheismus als eine Art religiose Erfahrung“, 2001, URL: http://www.halik.cz/jn/atheismus.php [18.04.2009].
HARASTA, Glaube: Eva HARASTA, „Glaube, Liebe, Geist. Zur Unterscheidung zwischen fides qua creditur und fides quae creditur“, in: Evangelische Theologie 65 (2005) Nr. 6, S. 428-443.
HAUERWAS, Christendom: Stanley HAUERWAS, After Christendom? How the Church Is to Behave If Freedom, Justice, and a Christian Nation Are Bad Ideas, Nashville 1991.
HAUERWAS, Character: Stanley HAUERWAS, A Community of Character. Toward a Constructive Christian Social Ethics, Notre Dame 1981.
HAUERWAS, Feind: Stanley HAUERWAS „Ohne Feind kein Christentum. Theologie und Verkundigung zwischen den ≫Welten≪“, in: Carmen KRIEG / Thomas KUCHARZ / Miroslav VOLF (Hrsg.), Die Theologie auf dem Weg in das dritte Jahrtausend. Festschrift fur Jurgen Moltmann zum 70. Geburtstag, Gutersloh 1996, S. 57-68. 114
HAUERWAS, Grain: Stanley HAUERWAS, With the Grain of the Universe. The Church’s Witness and Natural Theology, Grand Rapids 2001.
HAUERWAS, Hope: Stanley HAUERWAS, A Better Hope. Resources for a Church confronting Capitalism, Democracy, and Postmodernity, Grand Rapids 2001.
HAUERWAS, Kingdom: Stanley HAUERWAS, The Peaceable Kingdom, Notre Dame 1983.
HAUERWAS, Performing: Stanley HAUERWAS, Performing the Faith. Bonhoeffer and the Practice of Nonviolence, Grand Rapids 2004.
HAUERWAS, Selig: Stanley HAUERWAS, Selig sind die Friedfertigen. Ein Entwurf christlicher Ethik, Neukirchen-Vluyn 1995.
HAUERWAS, Vision: Stanley HAUERWAS, Vision and Virtue, Notre Dame 1974.
HAUERWAS, Wanderings: Stanley HAUERWAS, Wilderness Wanderings: Probing Twentieth-Century Theology and Philosophy, Boulder 1997.
HAUERWAS/WILLIMON, Aliens: Stanley HAUERWAS / William H. WILLIMON, Resident Aliens. Life in the Christian Colony, Nashville 1989.
HAVEL, Briefe: Vaclav HAVEL, Briefe an Olga. Betrachtungen aus dem Gefangnis, Reinbek bei Hamburg 1989.
HEGEL, Differenz: Georg W. F. HEGEL, „Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie“, in: Georg W. F. HEGEL, Werke in 20 Banden. Bd. 2: Jenaer Schriften (1801-1807), Frankfurt a. M. 1970, S. 7-138.
HEGEL, Grundlinien: Georg W. F. HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Hamburg, 1995.
HEGEL, Phanomenologie: Georg W. F. HEGEL, Phanomenologie des Geistes, Hamburg 1988.
HEIDEGGER, Metaphysik: Martin HEIDEGGER, Einfuhrung in die Metaphysik (= Heidegger Gesamtausgabe, Bd. 40), Frankfurt a. M. 1983.
HEIDEGGER, Sein: Martin HEIDEGGER, Sein und Zeit, Tubingen 2001.
HOERSTER, Frage: Norbert HOERSTER, Die Frage nach Gott, Munchen 2005.
HOHN, Immanenz: Hans-Joachim HOHN (Hrsg.), Krise der Immanenz. Religion an den Grenzen der Moderne, Frankfurt a. M. 1996.
HOYE, Demokratie: William J. HOYE, Demokratie und Christentum. Die christliche Verantwortung fur demokratische Prinzipien, Munster 1999.
JAMES, Principles: William JAMES, The Principles of Psychology, New York 1890.
JAMES, Vielfalt: William JAMES, Die Vielfalt religioser Erfahrung. Eine Studie uber die menschliche Natur, Frankfurt a. M. 1997.
JRE, Focus: Journal of Religious Ethics, „Focus on Jeffrey Stout’s Democracy and Tradition“, Vol. 33 (2005), S. 607-744.
JOAS, Werte: Hans JOAS, Die Entstehung der Werte, Frankfurt a. M. 1997.
JOAS, Uberzeugungen: Hans JOAS (Hrsg.), Was sind religiose Uberzeugungen?, Gottingen 2003.
JOAS/WIEGANDT, Europa: Hans JOAS / Klaus WIEGANDT (Hrsg.), Die kulturellen Werte Europas, Frankfurt a. M. 2005.
JOHANNES PAUL II., Fides et ratio: JOHANNES PAUL II., Enzyklika Fides et ratio, 1998.
KIERKEGAARD, Furcht: Soren KIERKEGAARD, Furcht und Zittern (= Gesammelte Werke. Abt. 4), Gutersloh 1993.
KISSLER, Rettungsinseln: Alexander KISSLER, „Rettungsinseln in Seenot. Die Bertelsmann Stiftung fragt nach dem Sinn der Religionen“, in: Suddeutsche Zeitung, 25.01.2006 (Nr. 20/2006), S. 13.
KREUZER, Kontexte: Thomas KREUZER, Kontexte des Selbst: eine theologische Rekonstruktion der hermeneutischen Anthropologie Charles Taylors, Gutersloh 1999.
KROTKE, Gottesvergessenheit: Wolf KROTKE, „Von Gott konkret reden inmitten religioser Vielfalt und Gottesvergessenheit“, 2007, URL: http://www.wolfkroetke.de/vortraege_07.html [18.04.2009].
LAITINEN, Evaluation: Arto LAITINEN, Strong Evaluation without Sources. On Charles Taylor’s Philosophical Anthropology and Cultural Moral Realism, Jyvaskyla 2003.
MANEMANN, Demokratiefahigkeit: Jurgen MANEMANN (Hrsg.), Demokratiefahigkeit, Munster 1995.
MEILAENDER, Democracy: Gilbert MEILAENDER, „Talking Democracy“ (= Rezension zu STOUT, Democracy), in: First Things, Vol. 142 (April 2004), S. 25-31.
MENKE, Tragodie: Christoph MENKE, Tragodie im Sittlichen. Gerechtigkeit und Freiheit nach Hegel, Frankfurt a. M. 1996.
METZ, Monotheismus: Johann Baptist METZ, „Monotheismus und Demokratie. Uber Religion und Politik auf dem Boden der Moderne“, in: MANEMANN, Demokratiefahigkeit, S. 39-52.
Modern Theology, Hauerwas: Modern Theology, Jg. 19 (2003), S. 67-101 (= Vortrage eines Symposiums uber HAUERWAS, Grain).
MULLER, Gottesbeweiskritik: Klaus MULLER, „Gottesbeweiskritik und praktischer Vernunftglaube. Indizien fur einen Subtext der Kantischen Theologien“, in: Georg ESSEN / Magnus STRIET (Hrsg.), Kant und die Theologie, Darmstadt 2005, S. 129-161.
MULLER, Kitt: Klaus MULLER, „Mehr als Kitt oder Stolperstein. Erwagungen zum philosophischen Profil von Religion in der Moderne“, in: Markus KNAPP / Theo KOBUSCH (Hrsg.), Religion – Metaphysik(kritik) – Theologie im Kontext der Moderne/Postmoderne, Berlin / New York 2001, S. 41-55.
MULLER, Streit: Klaus MULLER, Streit um Gott. Politik, Poetik und Philosophie im Ringen um das wahre Gottesbild, Regensburg 2006.
MULLER, Uberhangpotentiale: Klaus MULLER, „Uberhangpotentiale. Uber das genuine Profil von Religion in der philosophischen Moderne und seine theologische Verstandigungskraft“, in: Klaus DETHLOFF u. a. (Hrsg.), Religion, Moderne, Postmoderne. Philosophisch-theologische Erkundungen, Berlin 2002, S. 321-343.
NIETZSCHE, Wissenschaft: Friedrich NIETZSCHE, Die frohliche Wissenschaft, Frankfurt a. M. 1996.
ORTH/TAYLOR, Hunger: Stefan ORTH / Charles TAYLOR, „≫Hunger nach Transzendenz≪. Ein Gesprach mit dem kanadischen Philosophen Charles Taylor“, in: Herder Korrespondenz, Jg. 58 (2004), S. 393-397.
PROPPER, Evangelium: Thomas PROPPER, Evangelium und freie Vernunft. Konturen einer theologischen Hermeneutik, Freiburg / Basel / Wien 2001.
RAHNER, Kirchenjahr: Karl RAHNER, Kleines Kirchenjahr, Munchen 1954.
RASMUSSON, Polis: Arne RASMUSSON, The Church as Polis. From Political Theology to Theological Politics as Exemplified by Jurgen Moltmann and Stanley Hauerwas, Lund 1994.
RAWLS, Theorie: John RAWLS, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt a. M. 1975.
REDER/SCHMIDT, Bewussein: Michael REDER / Josef SCHMIDT (Hrsg.), Ein Bewustsein von dem, was fehlt. Eine Diskussion mit Jurgen Habermas, Frankfurt a. M. 2008.
REDHEAD, Taylor: Mark REDHEAD, Charles Taylor. Thinking and Living Deep Diversity, Lanham 2002.
REESE-SCHAFER, Kommunitarismus: Walter REESE-SCHAFER, Kommunitarismus, Frankfurt / New York 2001.
REESE-SCHAFER, Weg: Walter REESE-SCHAFER, „≫Nach innen geht der geheimnisvolle Weg≪. Einige kritische Bemerkungen zu Charles Taylors Ontologie der Moralitat und des modernen Selbst“, in: Deutsche Zeitschrift fur Philosophie, Jg. 44 (1996), S. 621-634.
RENO, Hauerwas: R. R. RENO, „Stanley Hauerwas“, in: Peter SCOTT (Hrsg.), The Blackwell Companion to Political Theology, Malden, MA 2004, S. 302-316.
RETHMANN, Kirche: Albert-Peter RETHMANN, „Kirche als politisch-moralischer Akteur in pluraler Gesellschaft“, in: Christoph STUMPF / Holger ZABOROWSKI (Hrsg.), Church as Politeia. The Political Self-Understanding of Christianity, Berlin / New York 2004, S. 243-266.
REYNOLDS, Conversations: Charles H. REYNOLDS, „Conversations with Jeffrey Stout on Democracy and Tradition“, in: JRE, „Focus“, 609-615.
ROGERS, Taylor: Ben ROGERS, „Charles Taylor Interviewed”, 2008, URL:http://www.prospect-magazine.co.uk/article_details.php?id=10030 [18.04.2009].
ROHNER, Gluck: Martin ROHNER, Gluck und Erlosung. Konstellationen einer modernen Selbstverstandigung, Munster 2004. 117
ROMMEL, Ekklesiologie: Birgit ROMMEL, Ekklesiologie und Ethik bei Stanley Hauerwas. Von der Bedeutung der Kirche fur die Rede von Gott, Munster / Hamburg / London 2003.
ROSA, Identitat: Hartmut ROSA, Identitat und kulturelle Praxis: politische Philosophie nach Charles Taylor, Frankfurt a. M. / New York 1996.
SANDEL, Liberalism: Michael SANDEL, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge 1982.
SCHARTL, Glaubens-Uberzeugung: Thomas SCHARTL, Glaubens-Uberzeugung. Philosophische Bemerkungen zu einer Erkenntnistheorie des christlichen Glaubens, Munster 2007.
SCHAUPP, Gerechtigkeit: Walter SCHAUPP, Gerechtigkeit im Horizont des Guten. Fundamentalmoralische Klarungen im Ausgang von Charles Taylor, Freiburg 2003.
SCHLEIERMACHER, Religion: Friedrich SCHLEIERMACHER, Uber die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verachtern, Stuttgart 2007.
SCHNADELBACH, Atheist: Herbert SCHNADELBACH, „Der fromme Atheist“, in: Neue Rundschau 118 (2007) Nr. 2, S. 112-119.
SCHNADELBACH, Hegel: Herbert SCHNADELBACH, Hegel zur Einfuhrung, Hamburg 1999.
SCHUTZ, Begriff: Markus SCHUTZ, Der Begriff des Guten bei Charles Taylor. Kann es unter der Autonomiebedingung der Moderne noch eine normative Theorie des guten Lebens geben?, München 2005.
SEDMAK, Lehramt: Clemens SEDMAK, Katholisches Lehramt und Philosophie. Eine Verhaltnisbestimmung, Freiburg i. Br. 2003.
SIEP, Bewegung: Ludwig SIEP, „Die Bewegung des Anerkennens in Hegels Phanomenologie des Geistes“, in: Dietmar KOHLER / Otto POGGELER, G. W. F. Hegel. Phanomenologie des Geistes (= Klassiker Auslegen Bd. 16), Berlin 1998, S. 107-128.
SMITH, Taylor: Nicholas H. SMITH, Charles Taylor. Meaning, Morals and Modernity, Oxford 2002.
STOUT, Babel: Jeffrey STOUT, Ethics after Babel. The Languages of Morals and their Discontents, Princeton 2001.
STOUT, Catholic: Jeffrey STOUT, „A Catholic Modernity? Charles Taylor’s Marianist Award Lecture” (= Rezension), in: Philosophy in review, Vol. 21 (2001), S. 425-427.
STOUT, Democracy: Jeffrey STOUT, Democracy and Tradition, Princeton 2004.
STOUT, Reasons: Jeffrey STOUT, „Religious Reasons in Political Argument”, in: Terence CUNEO (Hrsg.), Religion in the Liberal Polity, Notre Dame, Ind. 2005, S. 157-172.
STOUT, Religion: Jeffrey STOUT, Religion, Morality, and the Justification of Moral Knowledge, Princeton 1976.
TAYLOR, Animals: Charles TAYLOR, „Self-interpreting Animals”, in: Charles TAYLOR, Human Agency and Language, Cambridge 1985, S. 289-317.
TAYLOR, Arguments: Charles TAYLOR, Philosophical Arguments, Cambridge, MA 1997.
TAYLOR, Atomism: Charles TAYLOR, „Atomism“, in: Charles TAYLOR, Philosophy and the human sciences, Cambridge 1985, S. 187-210.
TAYLOR, Ausgrenzung: Charles TAYLOR, „Demokratie und Ausgrenzung“, in: TAYLOR, Gemeinschaft, S. 30-50.
TAYLOR, Buffered: Charles TAYLOR, „Buffered and porous selves”, 2008, URL:
http://www.ssrc.org/blogs/immanent_frame/2008/09/02/buffered-and-porousselves/ [18.04.2009].
TAYLOR, Catholic Modernity: Charles TAYLOR, „A Catholic Modernity?“, in: James L. HEFT, A Catholic Modernity? Charles Taylor’s Marianist Award Lecture, Oxford 1999, S. 13-38.
TAYLOR, Cross-purposes: Charles TAYLOR, „Cross-Purposes: The Liberal-Communitarian Debate”, in: TAYLOR, Arguments, S. 181-203.
TAYLOR, Demokratie: Charles TAYLOR, „Wieviel Gemeinschaft braucht die Demokratie?“, in:
TAYLOR, Gemeinschaft, S. 11-29.
TAYLOR, Dialogical: Charles TAYLOR, „The Dialogical Self“, in: David R. HILEY (Hrsg.), The Interpretative Turn: Philosophy, Science, Culture, Ithaca, NY 1992, S. 304-314.
TAYLOR, Formen: Charles TAYLOR, Die Formen des Religiosen in der Gegenwart, Frankfurt a. M. 2002.
TAYLOR, Gegenaufklarung: Charles TAYLOR, „Die immanente Gegenaufklarung. Christentum und Moral“, in: Ludwig NAGL, Religion nach der Religionskritik, Wien 2003, S. 60-85.
TAYLOR, Gemeinschaft: Charles TAYLOR, Wieviel Gemeinschaft braucht die Demokratie? Aufsatze zur politischen Philosophie, Frankfurt a. M. 2002.
TAYLOR, Goods: Charles TAYLOR, „Irreducibly Social Goods”, in: TAYLOR, Arguments, S. 127-145.
TAYLOR, Handeln: Charles TAYLOR, „Was ist menschliches Handeln?“, in: TAYLOR, Negative Freiheit, S. 9-51.
TAYLOR, Hegel: Charles TAYLOR, Hegel, Frankfurt a. M. 1978.
TAYLOR, Heidegger: Charles TAYLOR, „Heidegger, Language, and Ecology“, in: TAYLOR, Arguments, S. 100-126.
TAYLOR, Herder: Charles TAYLOR, „The Importance of Herder“, in: TAYLOR, Arguments, S. 79- 99.
TAYLOR, Imaginaries: Charles TAYLOR, Modern Social Imaginaries, Durham / London 2004.
TAYLOR, Irrtum: Charles TAYLOR, „Der Irrtum der negativen Freiheit“, in: TAYLOR, Negative Freiheit, S. 118-144.
TAYLOR, Modern Society: Charles TAYLOR, Hegel and Modern Society, Cambridge 1979.
TAYLOR, Multiculturalism: Charles TAYLOR, Multiculturalism and ‘The Politics of Recognition’, Princeton, NJ 1992.
TAYLOR, Negative Freiheit: Charles TAYLOR, Negative Freiheit? Zur Kritik des neuzeitlichen Individualismus, Frankfurt a. M. 1999.
TAYLOR, Philosophy: Charles TAYLOR, „What drove me to Philosophy” (= Kyoto Prize Lecture 2008), URL: http://www.inamori-f.or.jp/laureates/k24_c_charles/lct_e.html [18.04.2009].
TAYLOR, Quellen: Charles TAYLOR, Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identitat, Frankfurt a. M. 1996.
TAYLOR, Responsibility: Charles TAYLOR, „Responsibility for Self”, in: Amelie RORTY (Hrsg.), The Identities of Persons, Berkeley 1976, S. 281-299.
TAYLOR, Secular Age: Charles TAYLOR, A Secular Age, Cambridge, Mass. 2007.
TAYLOR, Sittlichkeit: Charles TAYLOR, „Hegel’s Sittlichkeit and the Crisis of Representative Institutions“, in: Yirmiahu YOVEL (Hrsg.), Philosophy of History and Action, Jerusalem 1978, S. 133-154.
TAYLOR, Transzendenz: Charles TAYLOR, „Ein Ort fur die Transzendenz?“, in: Information Philosophie, Heft 2/2003, S. 7-16.
TAYLOR, Two Theories: Charles TAYLOR, „Two Theories of Modernity”, in Bill FULFORD / Donna DICKENSON / Thomas H. MURRAY (Hrsg.), Healthcare Ethics and Human Values, Oxford 2002, S. 76-82.
TAYLOR, Unbehagen: Charles TAYLOR, Das Unbehagen an der Moderne, Frankfurt a. M. 1995.
TAYLOR, Ursprunge: Charles TAYLOR, „Ursprunge des neuzeitlichen Selbst“, in: TAYLOR, Gemeinschaft, S. 271-283.
TAYLOR, Validity: Charles TAYLOR, „The Validity of Transcendental Arguments“, in TAYLOR, Arguments, S. 20-33.
TAYLOR, Weltstrukuren: Charles TAYLOR, „Geschlossene Weltstrukturen in der Moderne“, in: Hermann FECHTRUP / Friedbert SCHULZE / Thomas STERNBERG (Hrsg.), Wissen und Weisheit. Zwei Symposien zu Ehren von Josef Pieper (1904 - 1997), Munster 2005, S. 137-172.
TIEFENSEE, Unmusikalisch: Eberhard TIEFENSEE, „≫Religios unmusikalisch≪? Ostdeutsche Mentalitat zwischen Agnostizismus und flottierender Religiositat“, in: Joachim WANKE (Hrsg.), Wiedervereinigte Seelsorge. Die Herausforderung der katholischen Kirche in Deutschland, Leipzig 2000, S. 24-53.
WEBER, Wirtschaft: Max WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriss der verstehenden Soziologie, Frankfurt a. M. 2005.
Předběžná náplň práce
Charles Taylor ve své děkovné řeči, kterou pronesl u příležitosti předáni Kyotske ceny v roce 2008, řekl, že se jeho filozofické myšleni pohybuje po třech hlavních osách. Ty by se daly označit jako osa antropologická, politická a spirituální. Tyto tři dimenze nacházejí svou odezvu v titulu zde předložené práce: Identita, moderna a náboženství. Vychodisko tvoři Taylorova antropologie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Charles Taylor, in his acceptance speech he gave on the occasion passed Kyoto Prize in 2008, said that his philosophical thought moves along three main axes.
They could be described as the axis of anthropological, political and spiritual. These three dimensions find their echo in the title of the work presented here: Identity, modernity and religion. Way out creates Taylor's anthropology.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK