Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
České recepce Dürrenmattovy hry Play Strindberg
Název práce v češtině: České recepce Dürrenmattovy hry Play Strindberg
Název v anglickém jazyce: F.Dürrenmatt: Play Strindberg. Czech Reception
Klíčová slova: Dürrenmatt, Play Strindberg, Jiří Stach, translatologie, kritika překladu, Katharina Reißová
Klíčová slova anglicky: Dürrenmatt, Play Strindberg, Jiří Stach, translation studies, translation criticism, Katharina Reiß
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.04.2011
Datum zadání: 06.04.2011
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Cíl diplomové práce
2) Současný stav bádání (včetně diplomních, disertačních apod. prací)
3) Stručné zařazení dramatu „Play Strindberg“ do kontextu autorova života a díla
4) Drama „Play Strindberg“ – vznik, interpretace a ohlas
5) Dva české překlady (1969 a 1989) hry „Play Strindberg“ a jejich autoři Bohumil Černík a Jiří Stach
(Portréty překladatelů, okolnosti vzniku překladů, recenze překladů v tisku apod.)
6) Inscenace „Play Strindberg“ na českých divadelních scénách a jejich ohlasy v tisku
7) Televizní inscenace (a její ohlas v tisku)
8) Teoretická východiska translatologické analýzy (K. Weiss, Ch. Nord, J. Levý apod.)
9) Translatologická analýza a srovnání obou českých překladů, popř. i divadelních scénářů
10) Shrnutí a závěr
11) Bibliografický soupis inscenací Play Strindberg v českých divadlech, div. referátů a recenzí v českém tisku
12) Dvě resumé, a to v německém a v anglickém jazyce
Seznam odborné literatury
Díla Fr. Dürrenmatta v originálech a v českých překladech. (Též eseje a teoretické spisy o divadle.)
STRINDBERG, A.: Tanec mrtvých
DURZAK, Manfred: Dürrenmatt – Frisch – Weiss. Deutsches Drama der Gegenwart zwischen Kritik und Utopie. Stuttgart: Reklam, 1976
Friedrich Dürrenmatt. Bd. 1,2. München: Edition Text und Kritik, 1980
KNAPP, Bernard P.: (Dürrenmatt a Strindberg), in: BLACKWELL, Marilyn J. (ed.): Structures of Influence. Chapel Hill: Univ. of North Karolina Press, 1981
Text und Kritik, Jg. 1980, Heft 50/51
BROCK-SULZER, Elisabeth: F. Dürrenmatt. Zürich: Diogenes Verlag, 1986 ( mj. ad Play Strindberg)
BROCK-SULZER, Elizabeth: Dürrenmatt in unserer Zeit. Basel: F. Reinhardt, 1971 (mj. ad Play Strindberg)
NENSEL, Georg: Spielplan. Schauspielführer von der Antike bis zur Gegenwart. Berlin: Propylen Verlag, 1986 (mj. ad Play Strindberg)
KNOPF, Gerhard P. – LaBROISSE, Gerd (Hrsg.): Facetten. Bern: Lang, 1981 (mj. ad Play Strindberg)
KNOPF, Jan: Play Strindberg. In: Der Dramatikem F. Dürrenmatt. Berlin: Henckel 1987
PATTERSON, Michael: German Theatre Today. London: Pitman, 1976
SHARP, Corona: Play Strindberg. In: Modern Drama. Toronto, 13, 1970/71, str. 276-283
SHARP, Dodona: Play Strindberg. In: Modern Language Quaterly 38, 1977, str. 292-303
TIUSANEN, Timo: Dürrenmatt. A Study in Plays, Prose, Tudory. Princeton University Press, 1977
WHITTON, Kenneth S.: The Theatre of F. Dürrenmatt. London: O. Wolff, 1989
WHITTON, Kenneth S.: Dürrenmatt. Reinterpretation in Retrospect. New York: Berg, 1990
BAYERDORFER, H.: Strindberg auf der deutschen Bühne. 1983
PASCHE, W.: Skandinavische Dramatik in Deutschland. 1979
SCHOOLFIELD, Georgie C.: Scandinavian-German Literary Relations. In: Yearbook of Comparative and General Literature 15, 1966, str. 19-35
Katalogy Divadelního ústavu v Celetné ul.
Archivy českých divadel, která Play Strindberg hrála
Dobový tisk (recenze českých překladů a inscenací)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK