Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Průzkum fremní kultury ve společnosti CODI Art & Production Agency, s.r.o.
Název práce v češtině: Průzkum fremní kultury ve společnosti CODI Art & Production Agency, s.r.o.
Název v anglickém jazyce: Corporate culture survey in the CODI Art & Production Agency, Ltd.
Klíčová slova: podniková kultura, podniková identita, prvky podnikové kutury, motivace
Klíčová slova anglicky: corporate culture, corporate identity, elements of corporate culture, motivation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.04.2011
Datum zadání: 26.04.2011
Datum a čas obhajoby: 20.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Reichel, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium odborné literatury a vypracování rešerše
2. Identifikace společnosti CODI Art&Production Agency s.r.o.
3. Popis stavu podnikové kultury v dané společnosti
4. Komparace jednotlivých prvků podnikové kultury dané společnosti s teorií
5. Návrh možných změn podnikové kultury pro danou společnost
Seznam odborné literatury
TURECKIOVÁ, M., Rozvoj a řízení lidských zdrojů, Univerzita J. A. Komenského, Praha 2009
PFEIFER, UMLAUNFOVÁ: Firemní kultura, konkurenční síla sdílených cílů, hodnot a priorit, Grada, Praha 1993
NOVÝ, I., Podniková kultura a identita, VŠE 1993
BROOKS, I. Firemní kultura. Brno: Computer Press, 2003.
VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 2009.
PARKER, M. (2000) Organizational Culture and Identity, London: Sage.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK