Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Asistent v podpoře vysokoškolského studia studentů s postižením
Název práce v češtině: Asistent v podpoře vysokoškolského studia studentů s postižením
Název v anglickém jazyce: Assisting Charles University Students with Special needs
Klíčová slova: Asistent při studiu, vysokoškolský student s postižením, systém podpory na Univerzitě Karlově, Projektová kancelář, Vztah mezi asistentem a uživatelem služby, Školení, Motivace
Klíčová slova anglicky: Student assistance, students with special needs, Charles University program
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.04.2011
Datum zadání: 05.04.2011
Datum a čas obhajoby: 09.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK