Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh a realizace komunikační aplikace pro mobilní telefony podporující osoby s narušenou komunikační schopností
Název práce v češtině: Návrh a realizace komunikační aplikace pro mobilní telefony podporující osoby s narušenou komunikační schopností
Název v anglickém jazyce: Design and realization of communication application for mobile phones intended to help people with communication disorders
Klíčová slova: Komunikace, Narušená komunikační schopnost, Augmentativní a alternativní komunikace, Aplikace na mobil, Komunikační pomůcka.
Klíčová slova anglicky: Communication, Communication disorders, Augmentive and alternative communication, Applications for mobile phones, Communictation tool.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.04.2011
Datum zadání: 05.04.2011
Datum a čas obhajoby: 15.01.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK