Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Azarja dei Rossi: Me'or ejnajim - Význam a postavení díla v židovské historiografii a jeho struktura.
Název práce v češtině: Azarja dei Rossi: Me'or ejnajim - Význam a postavení díla
v židovské historiografii a jeho struktura.
Název v anglickém jazyce: Azariah de' Rossi: Me'or 'enayim - The Significance of This Work
in Jewish Historiography and Its Structure
Klíčová slova: Judaismus; židé; Talmud; židovská historiografie; renesance; Itálie; Mantova; starověká historie; textová kritika; hebrejský jazyk.
Klíčová slova anglicky: Judaism; Jews; Talmud; Jewish historiography; Renaissance; Italy; Mantua; Antique history; Textual criticism; Hebrew language.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Ústav židovských studií (28-10)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.04.2011
Datum zadání: 05.04.2011
Datum a čas obhajoby: 12.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2012
Oponenti: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Sběr materiálů potřebných pro vypracování tématu.
2. Seznámení se s dílem Azarji dei Rossiho (Me'or ejnajim), okolnostmi jeho vzniku a jeho dobových a historiografickým pozadím.
3. Přiblížení života a díla Azarji dei Rossiho a pojednání o základní struktuře a stěžejních tématech Me'or ejnajim.
4. Pokus zhodnotit metody, inovace, motivace a přínos Azarji dei Rossiho a Me'or ejnajim.
Seznam odborné literatury
ROSSI, Azariah de'. The Light of the Eyes. Translated from the Hebrew with an introduction and annotations by Joanna Weinberg. 1st edition. New Haven: Yale University Press, 2001. xlix, 802 s. Yale Judaica series; sv. 31. ISBN 0-300-07906-0.
YERUSHALMI, Yosef Hayim. Zakhor: Jewish History and Jewish Memory. 1st paperback edition. Seattle: University of Washington Press, 1996. xxxvi, 154 s. ISBN 0-295-97519-9.
BARON, S. W. History and Jewish Historians: Essays and Addresses. Compiled with a Foreword by Arthur Hertzberg and Leon A. Feldman. 1st edition. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1964. xviii, 504 s. ISBN chybí. Chapter 7, Azariah de' Rossi: A Biographical Sketch, s. 167-173.
BARON, S. W. History and Jewish Historians: Essays and Addresses. Compiled with a Foreword by Arthur Hertzberg and Leon A. Feldman. 1st edition. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1964. xviii, 504 s. ISBN chybí. Chapter 9, Azariah de' Rossi's Historical Method, s. 205-239.
BARON, S. W. History and Jewish Historians: Essays and Addresses. Compiled with a Foreword by Arthur Hertzberg and Leon A. Feldman. 1st edition. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1964. xviii, 504 s. ISBN chybí. Chapter 8, Azariah de' Rossi's Attitude to Life, s. 174-204.
BONFIL, Robert. How Golden Was the Age of the Renaissance in Jewish Historiography. History and Theory, December 1988, Vol. 27, Issue 4, s. 78-102. ISSN 0018-2656.
DAN, Joseph. Encyclopaedia Judaica. Corrected edition. Vol. 14. Editors in Chief Cecil Roth and Geoffrey Wigoder. Jerusalem: Keter Publishing House, 1996. 1684 s. ISBN 965-07-0242-3. ROSSI, AZARIAH (Bonaiuto) BEN MOSES DEI, s. 315-318.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK