Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informační technologie a e-learning v předškolním vzdělávání
Název práce v češtině: Informační technologie a e-learning v předškolním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Information technology and e-learning in preschool education.
Klíčová slova: E-learning, další vzdělávání pedagogických pracovníků, informační gramotnost, ICT, informatika, mateřská škola, předškolní vzdělávání
Klíčová slova anglicky: E-learning, Further Education of Teachers, Information Literacy, ICT, Informatics, Kindergarten, Preschool Education
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Svoboda
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.04.2010
Datum zadání: 05.04.2010
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: RNDr. Kamil Bříza
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK