Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vina a odpuštění v Bratrech Karamazových z pohledu Girardova trojúhelníku touhy
Název práce v češtině: Vina a odpuštění v Bratrech Karamazových z pohledu Girardova trojúhelníku touhy
Název v anglickém jazyce: Guilt and Forgiveness in Karamazov´s Brothers
from the View of Girard´s Triangle of Desire
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.04.2011
Datum zadání: 05.04.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.10.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat motivem viny a odpuštění v Bratrech Karamazových. Jde o to dokázat, že jednotlivé osoby stižené trojúhelníkovou touhou nejsou schopny pociťovat z vlastního pohledu vinu a nedokáží odpouštět. Teprve po té, co se dokáží z tohoto trojúhelníku vymanit, mohou si uvědomit svoji vinu a odpouštět – sobě, ostatním.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK