Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Some aspects of the discontinuous Galerkin method for the solution of convection-diffusion problems
Název práce v češtině: Některé aspekty nespojité Galerkinovy metody pro řešení
konvektivně-difuzních problémů
Název v anglickém jazyce: Some aspects of the discontinuous
Galerkin method for the solution of convection-diffusion problems
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.10.2007
Datum zadání: 11.10.2007
Datum a čas obhajoby: 06.12.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.10.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:11.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.12.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK