Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv Tomáše a Jana Antonína Bati na rozvoj města Otrokovice
Název práce v češtině: Vliv Tomáše a Jana Antonína Bati na rozvoj města Otrokovice
Název v anglickém jazyce: Influence of Thomas and Jan Atonín Bata on the town Otrokovice development
Klíčová slova: Město Otrokovice, Tomáš Baťa, Jan Antonín Baťa, Baťův systém, krize, systém práce, rozvoj města, rozvoj regionu, válka, tradice, sociální složení obyvatel, disciplína, kolektivní vědomí, způsob řízení.
Klíčová slova anglicky: Town Otrokovice, Tomas Bata, Jan Antonin Bata, Bata systém, crisis, working system, town development, region development, war, tradition, social composition of population,discipline, collective consciousness, control method.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.04.2011
Datum zadání: 04.04.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
S osobností Tomáše Bati je automaticky spojováno město Zlín, které je vzdáleno cca 10 km od Otrokovic. Zlín však nebyl jediným městem, které díky Tomáši Baťovi změnilo svou tvář. Otrokovice se staly jakýmsi dělnickým předměstím Zlína, kde byly budovány pomocné závody a podniky, pro které již ve Zlíně, díky jeho poloze mezi kopci, nebylo již místo, nebo které byly ve Zlíně nežádoucí /kafilérie, koželužny atd. /. Tento fakt zcela změnil tvář města i sociální složení obyvatelstva a přinesl jak klady, tak i zápory. Na téma Tomáše Bati a rozvoje města Zlína bylo napsáno mnoho studií, ale když jsem hledala něco obdobného ve vztahu k Otrokovicím, jednalo se spíše jen o články, ale ne o ucelené pojednání o tomto faktu. Cílem mé práce bude zmapování vlivu „batismu“ na rozvoj města Otrokovic a to nejen v minulosti, ale i s přesahem do dnešní doby.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK