Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Giorgio Bassani a Ferrara
Název práce v češtině: Giorgio Bassani a Ferrara
Název v anglickém jazyce: Giorgio Bassani and Ferrara
Klíčová slova: Bassani, Ferrara, Ferrarský román, topologie, pojem židovství, fašismus
Klíčová slova anglicky: Bassani, Ferrara, The Romance of Ferrara, topology, definition of Judaism, fascism
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.04.2011
Datum zadání: 05.04.2011
Datum a čas obhajoby: 27.06.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Struktura:
· Ideologické klima Ferrary za druhé světové války (fašismus a rasové zákony; antifašistická činnost ve Ferraře)
· Bassaniho život a dílo
· Pojem židovství v Bassaniho díle
· Ferrarský román - úvod: geneze, témata, motivy, symboly, postavy apod.
· Bassaniho Ferrara: topologie, vztah postav a prostředí, symbolická funkce; prostor reálný x fantaskní, vztah prostředí a kompozice, kontrast různých prostředí
+ reflexe v jednotlivých dílech Ferrarského románu - konkrétní příklady
· Vztah: vypravěč - fokalizátor - autor (autobiografické prvky v Bassaniho díle)
Seznam odborné literatury
Bibliografie:
Primární literatura:
Bassani, Giorgio: Il romanzo di Ferrara. Milano: Mondadori. 2010.

Sekundární literatura:
Bon, Adriano. Come leggere Il giardino dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani. Milano: Mursia. 1979.
De Angelis, Luca. Qualcosa di più intimo. Aspetti della scrittura ebraica del Novecento italiano: da Svevo a Bassani. Firenze: Giuntina. 2006
Dolfi, Anna. Venturi, Gianni. Giornata di studi per Giorgio Bassani <2003 ; Firenze>. Ritorno al "giardino" : una giornata di studi per Giorgio Bassani. Roma: Bulzoni. 2006.
Dolfi, Anna. Giorgio Bassani. Una scrittura della malinconia. Roma: Bulzoni. 2003.
Frandini, Paola: Giorgio Bassani e il fantasma di Ferrara. Lecce: Manni. 2004.
Grillandi, Massimo: Invito alla lettura di Giorgio Bassani. Milano: Mursia. 1972.
Hodrová, Daniela: Místa s tajemstvím. Praha: Koniasch Latin Press. 1994.
Le leggi razziali del 1938: ricordare perchè non accada mai più!: atti del Convegno di Ferrara Ferrara : Spazio libri. 1988.
Marchese, Angelo. L´officina del racconto. Semiotica della narrativita. Milano: Mondadori 1990.
Pavani, Monica: L’eco di Micól. Itinerario bassaniano. Ferrara: 2 G Editrice. 2011.
Renda, Marilena. Bassani, Giorgio. Un ebreo italiano. Roma: Gaffi editore 2010
Roveri, Alessandro. Giorgio Bassani e l’antifascismo (1936 – 1943). Ferrara: 2 G Editrice. 2002.
Roveri, Alessandro. Tra Micól e il partito d´azione. Le passioni del giovane Bassani. Firenze: Atheneum 2009
Sacerdoti, Annie. Guida all'Italia ebraica. Marietti, Genova 1986.
Siciliano, Enzo. Autobiografia letteraria. L’animo contro la storia. 98 – 135. Milano: Garzanti. 1970.
Toni, Alberto: Con Bassani verso Ferrara. Milano: Unicopli. 2001.
Varanini, Giorgio: Giorgio Bassani. Firenze: La nuova Italia. 1970.
Giorgio Bassani: Uno scrittore da ritrovare, a cura di M.I. Gaeta. Roma: Fahrenheit 451 2004
Bassani e Ferrara: le intermittenze del cuore, a cura di Alessandra Chiappini e Gainni Venturi. Ferrara: G.Corbo. 1995.
Předběžná náplň práce
Práce se zaměřuje na topologii Ferrary v Bassaniho Ferrarském románu. Dále bude pojednán pojem židovství a přítomnost autobiografických prvků v díle Giorgie Bassaniho. Prostor bude rovněž věnován ideologickému klimatu Ferrary za druhé světové války, na jehož pozadí se Bassaniho romány odehrávají.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK