Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Samuel P. Huntington a jeho přínos historické sociologii
Název práce v češtině: Samuel P. Huntington a jeho přínos historické sociologii
Název v anglickém jazyce: Samuel P. Huntington and his contribution to the historical sociology
Klíčová slova: vojensko-civilní vztahy, modernizace, demokratizace, civilizace, identita, multikulturalismus, politický řád, uni-multipolární systém, islám
Klíčová slova anglicky: civil-military relations, modernization, democratization, civilization, identity, political order, multiculturalism, uni-multipolar system, islam
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.04.2011
Datum zadání: 04.04.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce by mělo být poukázat na přínos části životního díla Samuela P. Huntingtona do oboru historická sociologie. V práci by mělo být poukázáno na nejdůležitější díla tohoto autora, která nějakým způsobem souvisí s historickou sociologií, eventuálně s historickou sociologií politiky. Též by zde měla být reflektována podnětnost některých zásadních myšlenek Huntingtona k historicko–sociologické diskuzi a také mapování této diskuze (civilizace, demokratizace, modernizace, kulturní studia, vývoj USA, hegemonie, vztah Západu a Islámu, globalizace, demokratizační vlny). Rád bych také jeho práce zasadil do širších historických souvislostí, poukázal na možné motivace a zasadil do širšího společenského kontextu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK