Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza antisemitské publicistiky ve vybraném českém denním tisku v roce 1939
Název práce v češtině: Analýza antisemitské publicistiky ve vybraném českém denním tisku v roce 1939
Název v anglickém jazyce: Analysis of anti-Semitic journalism in Czech selected daily press in year of 1939
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.04.2011
Datum zadání: 04.04.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.10.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: PhDr. Martin Vávra, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Denní tisk je v autoritativním státě jedním z hlavních prostředků masové komunikace a jako takový je vždy pod pečlivým dohledem vládnoucího režimu. Antisemitismus českého tisku v roce 1939 přešel od první nacionalistické fáze podzimu 1938 k mnohem odpudivější rétorice označování etnické skupiny Židů jako původců politické a hospodářské krize nového státu i za nositele výhradně negativních lidských vlastností. Cílem práce je ukázat následky vlivu autoritativního státu na denní tisk. Jádrem práce bude kvalitativní a kvantitativní analýza antisemitské publicistiky v českém tisku v době velkého protidemokratického zvratu, podpořeném okupací země totalitním Německem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK