Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lexikální a sémantická specifika právního jazyka
Název práce v češtině: Lexikální a sémantická specifika právního jazyka
Název v anglickém jazyce: Lexical And Semantic Specifics of Legal Language
Klíčová slova: právo, právní jazyk, sémantické vztahy, lexém
Klíčová slova anglicky: law, legal language, semantic relationships, lexeme
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2009
Datum zadání: 13.11.2009
Datum a čas obhajoby: 26.05.2011 00:00
Místo konání obhajoby: katedra českého jazyka
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK