Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální analýza zadlužených v oblasti Praha 3 - Žižkov
Název práce v češtině: Sociální analýza zadlužených v oblasti Praha 3 - Žižkov
Název v anglickém jazyce: Social analysis of debtors in Prague 3 - Žižkov
Klíčová slova: klient, komunikace, situace, pomoc, řešení, dluh, exekutor, oprávněný, povinný, zákon
Klíčová slova anglicky: client, communication, situation, help, solution, debt, executor, authorized, mandatory, law
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.04.2011
Datum zadání: 04.04.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.07.2011
Datum a čas obhajoby: 21.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Daniela Vodáčková
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Pojmy, pojetí, podstata a vývoj problému
2. Právní rámec
3. Sociální souvislosti a dopady
4. Sociální práce s dlužníky
5. Výzkum situace v Praze 3 (dotazníkové šetření)
6. Zkušenosti exekutorů (výzkum)
Seznam odborné literatury
ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN, „Praktický průvodce návrhem na povolení oddlužení“,
FISCHER S., ŠKODA J., „Sociální patologie: Analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů“.
Matoušek O. a kol: „Metody a řízení sociální práce“.
HAYESOVÁ N., „Základy sociální psychologie“
Sutton G., „ Jak se zbavit dluhů“.
Matoušek O., Koláčková J., Kodymová P., „ Sociální práce v praxi“
KOL. AUTORŮ. „Slabikář finanční gramotnosti:Učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti“.
KRÁLOVÁ, L. a kol., „Krotitelé dluhů. Průvodce vaším rodinným rozpočtem“.
MATOUŠEK O., „Slovník sociální práce“.
TOMEŠ I., „Úvod do teorie a metodologie sociální politiky“.
ÚLEHLA I. „Umění pomáhat“.
VÁGNEROVÁ M., „Psychopatologie pro pomáhající profese“.
VODÁČKOVÁ, D. a kol., „Krizová intervence“.
VRBKOVÁ L., „Už nikdy dlužníkem“.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK