Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Status zvířat jako experimentálních objektů v širší sociologicko-historické perspektivě
Název práce v češtině: Status zvířat jako experimentálních objektů v širší sociologicko-historické perspektivě
Název v anglickém jazyce: The status of animals as experimental objects in the light of wider sociological-historical perspectives
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Oleg Suša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.03.2011
Datum zadání: 04.03.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.04.2011 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:24.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.04.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Zásady pro vypracování
Tématem této rigorozní je morální status zvířat používaných v biomedicínském výzkumu. Ke své analýze jsem se rozhodla využít zahraniční etnografické výzkumy z prostředí škol a laboratoří, neboť v České republice toto téma zatím ze sociologického hlediska rozvíjeno nebylo.
Seznam odborné literatury
Arluke, Arnold 1988. „Sacrificial symbolism in animal experimentation“. Anthrozoos, 2, pp. 98-117.
Arluke, Arnold 1990. „Moral Elevation in Medical Research.“ Advances in Medical Sociology, 1, pp. 189-204.
Arluke, Arnold 1991. „Going into the closet with science: Information Control Among Animal Experimenters.“ Jounlal of Contemporary Ethnography, 20, pp. 306-330.
Arluke, Arnold 1992. Trapped in a Guilt Cage.“ New Scientist 134 (4), pp. 33-35.
Arluke, Arnold 2002. „A Sociology of Socological Animal Studies.“ Society & Animals, 10 (4), pp. 370-374Arluke, Arnold 2004. „The Use of Dogs in Medical and Veterinary Training: Understanding and Approaching Student Uneasiness.“ Journal of Applied Welfare Science, 7 (3), pp. 197-204.
Arluke, Arnold 2004b. „‚We Build a Better Beagle‘: Fantastic Creatures in Lab Animal Ads.“ Qualitative Sociology, 17 (2), pp. 143-158.
Arluke, Arnold, Hafferty, Frederic 1996. „From Apprehension to Fascination with „Dog Lab“: The Use of Absolutions by Medical Students.“ Journal of Contemporary Ethnography, 25, pp. 201-225.
Arluke, Arnold, Sanders, Clinton R. 1996. Regarding Animals. Philadelphia: Temple University Press.

Ascione, Frank R. 1998. „Battered women's reports of their partners' and their children's cruelty to animals.“ Journal of Emotional Abuse, 1, pp. 119-133.

Barr, Gracia, Herzog, Harold 2000. „Fetal Pig: The High School Dissection Experience,“ Society and Animals, 8 (1), pp. 53-69.

BAUMAN, Zygmunt 2003. Modernita a holocaust. Praha: SLON.

Beck, Ulrich 2004. Riziková společnost: Na cestě k jiné moderně. Praha: SLON.

Bentham, Jeremy 1996. Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarenden Press.

Berger, Peter L., Luckmann, Thomas 1999. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. Brno: CDK.

Blum, Deborah 1994. Monkey Wars. New York: Oxford University Press.
BROIDA, John, TINGLEY, Leanne, KIMBALL, Robert, MIELE, Joseph 1993. „Personality Differences between Pro- and Anti-vivisectionists.“ Society & Animals, 1 (2), pp. 129-144.
Bryant, Clifton D. 1979. „The Zoological Connection: Animal-Related Human Behavior.“ Social Forces, 58 (2), pp. 399-421.
Descartes, René 1992. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda.
Descartes, René 1998. Principy filosofie. Praha: Filosofia.
Dewhurst, David, G., Jenkinson Linda 1995. „The impact of computer-based alternatives on the use of animals in undergraduate teaching.“ Alternatives to Laboratory Animals: ATLA, 23, pp. 521–530.
Downie, Roger, Meadows, Jan 1995. „Experience with a dissection opt-out scheme in university level biology.“ Journal of Biological Education, 29 (3), pp. 187–194.
DURKHEIM, Émile 2002. Elementární formy náboženského života: Systém totemismu v Austrálii. Praha: Oikoymenh.

Esteves, Stephanie Walters, Stokes, Trevor 2008. „Social Effects of a Dog's Presence on Children with Disabilities.“ Anthrozoos, 21 (1), pp. 5-15.

Flynn, Clifton P. 2000. „Why family professionals can no longer ignore violence toward animals.“ Family Relations, 49 (1), pp. 87-95.

Gardner, R. Allen, Gardner, T. Beatrice 1969. „Teaching Sign Language to a Chimpanzee", Science, 165, pp. 664-672.

Garrity, Thomas F., Stallones, Lorann, Marx, Martin B., Johnson, Timothy P. 1989. „Pet Ownership and Attachment as Supportive Factors in the Health of the Elderly.“ Anhrozoos, 3 (1), pp. 35-44.

GLUCK, John P. 1997. „Harry F. Harlow and Animal Research: Reflection on the Ethical Paradox.“ Ethics & Behavior, 7 (2), pp. 149-161.

GLUCK, John P., KUBACKI, Steven 1991. „Animals in Biomedical Research: The Undermining Effect of the Rhetoric of the Besieged.“ Ethics & Behavior, 1 (3), pp. 157-173.

Guerrini, Anita 2003. Experimenting with Humans and Animals: From Galen to Animal Rights. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

HABERMAS, Jürgen 1968. Technik und Wissenschaft als "Ideologie". Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Hagelin, Joaklin, Carlsson, Hans-Erik, Hau, Jann 2003. „An overview of surveys on how people view animal experimentation: some factors that may influence the outcome.“ Public Understanding of Science, 12, pp. 67-81.

Haury, David L. 1996. „Alternatives to animal dissection in school science classes.“ ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics, and Environmental Education. Government Publications.

Hellyer, P. W., Frederick, C., Lacy, M., Slaman, M., Wagner, A. E. 1999. „Attitudes of veterinary medical students, house officers, clinical faculty, and staff toward pain management in animals.” Journal of the American Veterinary Medical Association, 214 (2), pp. 238-244.
Herzog, Harold 1988. „The Moral Status of Mice.“ American Psychologist, 43, pp. 473-474.

HERZOG, Harlold 1993. „‚The Movement Is My Life‘: The Psychology of Animal Rights Activism.“ Journal of Social Issues, 49 (1). pp. 103-119.

HERZOG, Harold 2002. „Ethical aspects of relationships between humans and research animals.“ ILAR Journal (Institute of Laboratory Animal Resources) 43 (1), pp. 27-32.

Huang, Samuel, D., Aloi, Jane 1991. „The impact of using interactive video in teaching general biology.“ The American Biology Teacher, 53 (5), pp. 281–284.

Hubert, Henry, Mauss, Marcel 1981. Sacrifice: its nature and funkctions. Chicago: University of Chicago Press.

ILIFF, Suzan, A. 2002. „An additional "R": Remembering the animals.“ ILAR Journal (Institute of Laboratory Animal Resources), 43 (1), pp.38-47.

Irvine, Leslie. 2004. If You Tame Me: Animal Identity and the Intrinsic Value of Their Lives. Philadelphia: Temple University Press.

Jerolmack, Colin 2005. „Our Animals, Our Selves? Chipping Away the Human-Animal Divide.“ Sociological Forum, 20 (4), pp. 651-660.

Kant, Immanuel 1930. Lectures on Ethics. New York: Century.

Kellert, Stephen R., Felthous, Alan R. 1985. „Childhood cruelty toward animals among criminals and noncriminals.“ Human Relations, 38 (11), pp. 1113-1129.

Kelman, Herbert C. 1973. „Violence without Moral Restraint“. Journal of Social Issues, 29, pp. 25-61.


Kinzie, Mable B., Strauss, Richard, Foss, Jean 1993. „The effects of an interactive dissection simulation on the performance and achievement of high school biology students.“ Journal of Research in Science Teaching, 30 (8), pp. 989–1000.

Komárek, Stanislav 2003. „Němé tváře: Ochrana podle stupně podobnosti s člověkem.“ Vesmír, 82 (2), str. 89-93.
Kruse, Corwin R. 2002. „Social Animals: Animal Studies and Sociology.“ Society & Animals, 10 (4), pp. 375-379.

LACHS, John 1981. Responsibility and the Individual in Modern Society. Brighton, Sussex: Harvester Press.

Latour, Bruno 1980. „Drawing Things Together.“ in Representation in Scientific Practice, editoři: Lynch, Michael a Woolgar, Steven. Cambridge: MIT Press.

Latour, Bruno, Woolgar, Steven 1979. Laboratory Life: Social Construction of Scientific Facts. CA: Sage.

Lawicková-Goodallová, Jane van 1978. Ve stínu člověka. Praha: Mladá fronta.

Lynch, Michael E. 1988. „Sacrifice and the Transformation of the Animal Body into a Scientific Object: Laboratory Culture and Ritual Practice in the Neurosciences.“ Social Studies of Science, 18 (2), pp. 265-289.

Mead, George Herbert 1907. „Concerning Animal Perception“, Psychological Review, 14, pp. 383-390.

Merton, Robert K. 2000. Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON.

Michael, Mike 2001. „Technoscientific bespoking: animals, publics and the new genetics.“ New Genetics and Society, 20 (3), pp. 205-224.

Michael, Mike, Birke, Lynda 1994. „Enrolling the Core Set: The Case of the Animal Experimentation Controversy“ Social Studies of Science, 24, pp. 81-95.

Mill, John Stuart 2004. Utilitarianism. A Penn State Electronic Classics Series Publication. The Pennsylvania State University.

Murphy, Raymond 1995. „Sociology as If Nature Did Not Matter: An Ecological Critique.“ The British Journal of Sociology, 46 (4), pp. 688-707.

Myers, Olin E. 2003. „No Longer the Lonely Species: A Post-Mead Perspective on Animals and Self.“ International Journal of Sociology and Social Policy, 23 (3), pp. 46-68.
NOHEJL, Marek 2007. Jednání, diskrus, kritika: Myslet společnost. Praha: SLON.
Noonan, John T. 1970. The Morality of Abortion: Legal and Historical Perspectives. Cambridge: Harward University Press.
Noske, Barbara 1990. „The Question of Anthropocentrism in Anthropology.“ Focaal, 13, pp. 66-84.
Patterson, Charles 2003. Věčná Treblinka. Praha: Práh.
Paul, Elizabeth S., Podberscek Anthony L. 2000. „Veterinary education and students' attitudes towards animal welfare.“ The Veterinary Record, 146 (10), pp. 269-272.
Perkins, David 2003. Romanticism and Animal Rights. Cambridge: Cambridge University Press.
Phillips, Mary T. 1993. „Savages, drunks, and lab animals: The researcher's perception of pain.“ Society and Animals, 1 (1), pp. 61-81.
Phillips, Mary T. 1994. „Proper names and the social construction of biography: The negative case of laboratory animals.“ Qualitative Sociology, 17, pp. 119-142.
Regan, Tom 2004. The Case for Animal Rights. Berkeley: University of California Press.
Rollin, Bernard E. 1998. The Unheeded Cry: Animal Consciousness, Animal Pain, and Science. Ames: The Iowa State University Press.
Rolston, Holmes 1989. Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural. World. Philadelphia: Temple University Press.
Rowan, Andrew N., Stephens, Martin L., Dolins, Francine, Gleason, Adrienne, Donley, Lori 1998. „Animal welfare perspectives on pain and distress management in research and testing.“ In: The Center for Alternatives to Animal Testing Workshop on Pain Management and Humane Endpoints, [online] dostupné z: http://altweb.jhsph.edu/meetings/pain/rowan.htm staženo dne: 8.8.2009
Ryder, Richard 2005. „All beings that feel pain deserve human rights: Equality of the species is the logical conclusion of post-Darwin morality.“ The Guardian. [online] dostupné z: http://www.guardian.co.uk/uk/2005/aug/06/animalwelfare
Sanders, Clinton R. 2007. „Mind, Self, and Human-Animal Joint Action.“ Sociological Focus, 40 (3), pp. 320-336.
Savage-Rumbaugh, Sue, Shanker, Stuart G., Taylor, Talbot J. 1998. Apes, Language and the Human Mind. New York: Oxford University Press.
Sax, Boria 2003. Zvířata ve Třetí říši: Domácí mazlíčci, obětní beránci a holocaust. Praha: Dokořán.
Self, Donnie, Schrader, Dawn, Baldwin, DeWitt, Root, Suzan, Wolinsky, Frederic, Shadduck, John 1991. “Study of the influence of veterinary medical education on the moral development of veterinary students.” Journal of the American Veterinary Medical Association, 198 (5), pp. 782-787.
Serpell, James 1991. „Beneficial effects of pet ownership on some aspects of human health and behaviour.“ Journal of the Royal Society of Medicine, 84, pp. 717-720.
Serpell, James 1996. In the Company of Animals: A Study of Human-Animal Relationships. Cambridge: Cambridge University Press.
Shapiro, Kenneth J. 1992. „The psychology of dissection.“ The Science Teacher, 59 (7), pp. 43.
Schweitzer, Albert 1987. The Philosophy of Civilization. Buffalo, NY: Prometheus Books.
Singer, Peter 1993. Practical Ethics: Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Singer, Peter 2001. Osvobození zvířat. Praha: Práh.
Solot, Dorian, Arluke, Arnold 1997. „Learning The Scientist's Role: Animal Dissection in Middle School.“ Journal of Contemporary Ethnography, 26 (1), pp. 28-54.
SUŠA, Oleg 1997. „Byrokracie, riziko a diskuse o krizi životního prostředí.“ Sociologický časopis, 33 (2), str. 157-168.
Svoboda zvířat 2009. Humánní vzdělávání v přírodních vědách. Alternativní přístupy k pokusům na zvířatech a pitvám. [online] dostupné
http://www.protisrsti.cz/dokumenty/SvZv%20Brozura%20Vzdelavani%20A5%20nahled.pdf staženo dne: 15.7.2009
ŠKODOVÁ, Markéta 2006. Češi o životě zvířat chovaných v zajetí. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění.
Taylor, Katy, Gordon, Nicky, Langley, Gill, Higgins, Wendy 2008. „Estimates for Worldwide Laboratory Animal Use.“ Alternatives to Laboratory Animals, 36 (3), pp. 327–342.
Tovey, Hilary 2003. „Theorising Nature and Society in Sociology: The Invisibility of Animals.“ Sociologia Ruralis, 43 (3), pp. 196-215.
Turner, Jacky Z. 1998. „I don’t want to see the pictures: Science writing and the visibility of animal experiments.“ Public Understanding of Science, 7, pp. 27-40.
Ústav zemědělských a potravinářských informací 2009. „Spotřeba biopotravin v ČR vzrostla v roce 2008 o 40 %, dosáhla 1,8 mld. korun.“ [online] dostupné z:
http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?ch=24&typ=1&val=89653&ids=973, staženo dne: 3.8.2009
Weber, Max 1966. The Theory of Social and Economic Organization. New York: The Free Press.
WEBER, Max 1997. Autorita, etika a společnost: pohled sociologa do dějin. Praha: Mladá fronta.
Wright, Jeremy, Hensley, Christopher 2003. „From Animal Cruelty to Serial Murder: Applying the Graduation Hypothesis.“ International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 47 (1), pp. 71-88.
NOHEJL, Marek 2007. Jednání, diskrus, kritika: Myslet společnost. Praha: SLON.

Noonan, John T. 1970. The Morality of Abortion: Legal and Historical Perspectives. Cambridge: Harward University Press.

Noske, Barbara 1990. „The Question of Anthropocentrism in Anthropology.“ Focaal, 13, pp. 66-84.

Patterson, Charles 2003. Věčná Treblinka. Praha: Práh.

Paul, Elizabeth S., Podberscek Anthony L. 2000. „Veterinary education and students' attitudes towards animal welfare.“ The Veterinary Record, 146 (10), pp. 269-272.

Perkins, David 2003. Romanticism and Animal Rights. Cambridge: Cambridge University Press.

Phillips, Mary T. 1993. „Savages, drunks, and lab animals: The researcher's perception of pain.“ Society and Animals, 1 (1), pp. 61-81.

Phillips, Mary T. 1994. „Proper names and the social construction of biography: The negative case of laboratory animals.“ Qualitative Sociology, 17, pp. 119-142.

Regan, Tom 2004. The Case for Animal Rights. Berkeley: University of California Press.

Rollin, Bernard E. 1998. The Unheeded Cry: Animal Consciousness, Animal Pain, and Science. Ames: The Iowa State University Press.

Rolston, Holmes 1989. Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural. World. Philadelphia: Temple University Press.

Rowan, Andrew N., Stephens, Martin L., Dolins, Francine, Gleason, Adrienne, Donley, Lori 1998. „Animal welfare perspectives on pain and distress management in research and testing.“ In: The Center for Alternatives to Animal Testing Workshop on Pain Management and Humane Endpoints, [online] dostupné z: http://altweb.jhsph.edu/meetings/pain/rowan.htm staženo dne: 8.8.2009

Ryder, Richard 2005. „All beings that feel pain deserve human rights: Equality of the species is the logical conclusion of post-Darwin morality.“ The Guardian. [online] dostupné z: http://www.guardian.co.uk/uk/2005/aug/06/animalwelfare

Sanders, Clinton R. 2007. „Mind, Self, and Human-Animal Joint Action.“ Sociological Focus, 40 (3), pp. 320-336.

Savage-Rumbaugh, Sue, Shanker, Stuart G., Taylor, Talbot J. 1998. Apes, Language and the Human Mind. New York: Oxford University Press.

Sax, Boria 2003. Zvířata ve Třetí říši: Domácí mazlíčci, obětní beránci a holocaust. Praha: Dokořán.

Self, Donnie, Schrader, Dawn, Baldwin, DeWitt, Root, Suzan, Wolinsky, Frederic, Shadduck, John 1991. “Study of the influence of veterinary medical education on the moral development of veterinary students.” Journal of the American Veterinary Medical Association, 198 (5), pp. 782-787.

Serpell, James 1991. „Beneficial effects of pet ownership on some aspects of human health and behaviour.“ Journal of the Royal Society of Medicine, 84, pp. 717-720.

Serpell, James 1996. In the Company of Animals: A Study of Human-Animal Relationships. Cambridge: Cambridge University Press.

Shapiro, Kenneth J. 1992. „The psychology of dissection.“ The Science Teacher, 59 (7), pp. 43.

Schweitzer, Albert 1987. The Philosophy of Civilization. Buffalo, NY: Prometheus Books.

Singer, Peter 1993. Practical Ethics: Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Singer, Peter 2001. Osvobození zvířat. Praha: Práh.

Solot, Dorian, Arluke, Arnold 1997. „Learning The Scientist's Role: Animal Dissection in Middle School.“ Journal of Contemporary Ethnography, 26 (1), pp. 28-54.

SUŠA, Oleg 1997. „Byrokracie, riziko a diskuse o krizi životního prostředí.“ Sociologický časopis, 33 (2), str. 157-168.

Svoboda zvířat 2009. Humánní vzdělávání v přírodních vědách. Alternativní přístupy k pokusům na zvířatech a pitvám. [online] dostupné
Předběžná náplň práce
Tato práce je věnována analýze morálního statusu pokusných zvířat v prostředí biomedicínského výzkumu. Cílem práce je kromě sociologické analýzy zvoleného problému představit nový společensko-vědní obor Animal Studies, který se zabývá reflexí postavení zvířat v lidské společnosti a lidsko-zvířecími vztahy.
Nejprve je nastíněn vývoj teorií morálního statusu a zhodnocena možnost jejich aplikace na problém etického vztahování k mimolidským tvorům.
Praktická část práce se zaměřuje na způsob, jakým jsou zvířata pracovníky laboratoří objektivizována za účelem jejich instrumentálního využití. Kapitola o socializaci vědců ukazuje, jak jsou lidé dlouhodobě připravováni a školeni v emocionální distanci od zvířat, která používají. Diskutovány jsou také problémy vzniku znecitlivění budoucích vědců a odrazení jedinců, kteří nejsou schopni přijmout předkládaný koncept. Následuje popis sociální konstrukce pokusných zvířat jako deindividualizovaných objektů v prostředí laboratoře a negativní dopady, které tato konstrukce způsobuje ve vztahu k životní pohodě zvířat. V další kapitole jsou popisovány vlivy vycházející z povahy moderní společnosti např. byrokratizace vědeckých institucí. V poslední části práce jsou popisovány situace, kdy předešle jmenované mechanismy selhávají, vědci navazují emocionální vztahy se zvířaty a kladou si morální otázky ohledně jejich použití ve výzkumu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the moral status of experimental animals in biomedical research. Besides the sociological analysis of the problem, the aim of this work is to introduce a new
field in social sciences called Animal Studies, which is focused on elaborating the status of animals in human society, and the relationships between humans and other living beings.
In the first part, the author outlines the development of theories of moral status and evaluates the possibility of their application to the ethical problems related to nonhuman creatures.
The practical part of the text is focused on the way animals are objectified by laboratory personnel for the purpose of instrumental use. The following chapter on the socialization of scientists focuses on the way people are prepared and trained in emotional distancing from the animals-instruments. Moreover, the author presents the process of desensitizing future scientists and discouraging individuals who are unable to accept specific concepts stabilized within the community of researchers who use animals. In the next part of the text the author describes the process of social construction of experimental animals as de-individualized objects representing the part of the laboratory as well as the negative effects that the consequent structure causes to animal well-being. The relating effects resulting from the nature of modern society such as the bureaucratization of scientific institutions are also elaborated. In the final part of the work, the author describes situations in which respective mechanisms of objectification fail, scientists develop pet-like relationships with the animals, and consider the moral questions about their use in research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK