Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současná rodina dítěte předškolního věku a volný čas
Název práce v češtině: Současná rodina dítěte předškolního věku a volný čas
Název v anglickém jazyce: Today's Family of a Pre-School Child and Free Time Activities
Klíčová slova: rodina, rodiče, prarodiče, dítě předškolního věku, sourozenci, volný čas, aktivita
Klíčová slova anglicky: family, parents, grandparents, preschool child, siblings, free time, activity
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.04.2011
Datum zadání: 04.04.2011
Datum a čas obhajoby: 26.05.2011 09:00
Místo konání obhajoby: UK PedF Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2011
Oponenti: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměří na současné postavení rodiny ve vztahu k dítěti, na problematiku hodnoty dítěte pro rodinu a především na využití volného času rodičů, prarodičů a dětí předškolního věku.

Praktická část bude realizována formou dotazníkového šetření a metodou rozhovoru s rodiči dětí předškolního věku se zaměřením na společné aktivity rodičů, prarodičů a dětí předškolního věku ve volném čase. Stěžejním šetřením bude i rozhovor a anylýza dětské kresby dětí předškolního věku na téma, s kým a jak trávíš volný čas.

Závěrem práce bude porovnání získaných dat od rodičů a dětí předškolního věku a sestavení doporučení vhodných ktivit pro rodiny s dětmi předškolního věku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK