Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Properties of large discrete objects
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Properties of large discrete objects
Klíčová slova: Szemerédi regularity lemma, extremal algebraic problems, limit objects
Klíčová slova anglicky: Szemerédi regularity lemma, extremal algebraic problems, limit objects
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Posluchač(ka) se seznámí s poznatky o velkých diskrétních objektech. V práci se zaměří jednak na vlastnosti algebraických objektů (soustavy rovnic, rovnice nad grupami apod.), které lze získat použitím kombinatorických metod ale i metod z jiných oblastí matematiky. Dalším okruhem problémů zkoumaných v práci budou vlastnosti limitních objektů diskrétních struktur, zejména grafů a hypergrafů.
Seznam odborné literatury
A. Granville, M. B. Nathanson, J. Solymosi (eds.): Additive combinatorics, AMS, CRM, Montreal, 2006.

B. Green: A Szemerédi-type regularity lemma in Abelian groups, with applications, GAFA 15 (2005), 340-376.

A. A. Razborov: Flag algebras, J. Symbolic Logic 72 (2007), 1239-1282.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK