Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zdravý životní styl vysokoškolského studenta
Název práce v češtině: Zdravý životní styl vysokoškolského studenta
Název v anglickém jazyce: Healthy lifestyle of a college student
Klíčová slova: Zdravý životní styl vysokoškolského studenta
Klíčová slova anglicky: Healthy lifestyle of a college student
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vladimír Přívratský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.04.2011
Datum zadání: 07.04.2011
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 09:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK