Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role managementu v procesu autoevaluace školy
Název práce v češtině: Role managementu v procesu autoevaluace školy
Název v anglickém jazyce: Role of management in the process of a school self-evaluation
Klíčová slova: autoevaluace, vlastní hodnocení školy, evaluace, management školy, výzkumné šetření, metodika
Klíčová slova anglicky: self-evaluation, school self-evaluation, evaluation, school management, research, methodology
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Bc. Zdeňka Fadrná
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.03.2011
Datum zadání: 31.03.2011
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: RNDr. Kamil Bříza
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK