Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Profese sociálního pracovníka ve vybraných státech USA
Název práce v češtině: Profese sociálního pracovníka ve vybraných státech USA
Název v anglickém jazyce: The profession of social worker in selected states of the USA
Klíčová slova: profese sociálního pracovníka, sociální práce v USA, veřejné mínění o profesi sociálního pracovníka, Národní asociace sociálních pracovníků
Klíčová slova anglicky: Profession of Social Worker, Social Work in USA, Public Perception of Social Work Profession, National Association of Social Workers
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.03.2011
Datum zadání: 30.03.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Historie profese sociální práce ve Spojených státech amerických
Hodnotový a etický rámec profese sociálního pracovníka v USA
Regulace profese sociálního pracovníka v USA
Praxe sociální práce v USA
Charakteristika vybraných států USA a jejich specifik v profesi sociálního pracovníka
Srovnání vybraných aspektů profese sociálního pracovníka v USA a ČR
Veřejné mínění o profesi sociálního pracovníka v USA
Výzkumná část
Seznam odborné literatury
AGNEW, E.N. From Charity to Social Work: Mary E. Richmond and the creation of an American profession. 1. vyd. Urbana: University of Illinois Press, 2004, 266 s. ISBN 0-252-02875-9.
ASSOCIATION OF SOCIAL WORK BOARDS. Social Work Laws and Regulations Database. [online] c2006-2008 [cit. 2012-07-11]. Dostupné z: https://www.datapathdesign.com/ASWB/Laws/Prod/cgi-bin/LawWebRpts2DLL.dll
ASSOCIATION OF SOCIAL WORK BOARDS. Model Social Work Practice Act. ASWB, 2011. Dostupný z: http://www.aswb.org/pdfs/Model_law.pdf
BARKER,R.L. Milestones in the Development of Social Work and Social Welfare. USA: NASW Press, 1999. ISBN 0-87101-309-6.
BIGGERSTAFF, M.A. A Critique of the Model State Social Work Practice Act. Social Work, 2000, 45(2), s. 105-115.
CALIFORNIA CITIES GANG PREVENTION PROGRAM. Mission Statement. [online] c2012 [cit. 2012-07-02]. Dostupné z: http://www.ccgpn.org/
CENTER FOR HEALTH WORKFORCE STUDIES, NASW CENTER FOR WORKFORCE STUDIES. Licensed Social Workers in the United States, 2004: Chapter 3 of 4: Employment Patterns. [s.l.]: SHWS, NASW CWS, c2006.
CONDIE, C.D., et al. How the Public Views Social Work. Social Work, 1978, 23, s. 47-53.
CORPORATION FOR NATIONAL AND COMMUNITY SERVICE. Volunteering in America. [online] c2012 [cit. 2012-07-18]. Dostupné z: http://www.volunteeringinamerica.gov/
COUNCIL ON SOCIAL WORK EDUCATION. Educational Policy and Accreditation Standards. [s.l.]: CSWE, c2008, rev. 2010.

DALEY, M.R., HICKMAN, S. Dual Relations and Beyond: Understanding and Addressing Ethical Challenges for Rural Social Work. Journal of Social Work Values and Ethics, 2001, 8(1). Dostupné z: http://www.socialworker.com/jswve/spr11/spr11daleyhickman.pdf.
DiNITTO, D.M., CUMMINS, L.K. Social Welfare Politics and Public Policy. Boston, MA: Allyn & Baco, 2007. 322 s. ISBN neuvedeno.

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2009, 372 s, ISBN 978-80-246-0139-7.
DuBOIS, B., MILEY, K.K. Social work: An empowering profession. 7. vyd. Boston: Allyn and Bacon, 2009, 536 s. ISBN 0-205-27705-5.
FALL, K.A., et al. The public perception of mental Helad professions: An empirical examination. Journal of Mental Health Counseling, 2000, 22, s. 122-134.
HAYES, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2009, 168 s. ISBN 978-80-7367-639-1.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2008, 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4.
HEPWORTH, D.H., et al. Direct Social Work Practice: Theory and Skills. Belmont,CA: Cengage Learning, 2010, 654 s. ISBN 978-0-495-60167-8.
HOHM, Ch.F., GLYNN, J.A. California´s Social Problems (Paperback). 2. vyd.Thousand Oaks,CA: Pine Forge Press, 2002, 387 s. ISBN 0-7619-8713-4.
KAUFMAN, A.V., RAYMOND, G.T. Public perception of social workers: A survey of knowledge and attitudes. Arete, 1995-96, 20, s. 24-35.
LeCROY, C.W., STINSON, E.L. The public´s perception of social work: is it what we think it is? Social Work, 2004, 49(2), s. 164-174.
LOHMANN, N., LOHMANN, R.A. Rural Social Work Practice. New York:ColumbiaUniversity Press, 2005, 347 s. ISBN 978-0-231-12932-9.
MALINA, J., et al. Antropologický slovník (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd.Brno: CERM, 2009, 4736 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
MATOUŠEK, O., et al. Základy sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2001, 312 s. ISBN 978-80-7367-331-4.
MATOUŠEK, O., et al. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, 384 s. ISBN 80-7178-548-2.
MATOUŠEK, O., et al. Sociální práce v praxi: Specifika vybraných cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2010, 352 s. ISBN 978-80-7367-818-0.
NASW- CALIFORNIA CHAPTER. California’s Social Work Reinvestment (SWRI) Action Plan. California: NASW, 2008.
NASW – IOWA CHAPTER. Social Work in Iowa: A snapshot of the profession in 2009. Iowa: NASW, 2009.
NASW – NEW YORK STATE CHAPTER. New York State´s Social Work Reinvestment Plan. New York: NASW, 2009.
NASW FOUNDATION. NASW Foundation Programs. [online] c2012 [cit. 2012-07-18]. Dostupné z: http://www.naswfoundation.org/programs.asp
NATIONAL ASSOCIATION OF BLACK SOCIAL WORKERS. About us. [online] c2012 [cit. 2012-07-18]. Dostupné z: http://www.nabsw.org/mserver/NationalConferenceHistory.aspx
NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS. Turning Priorities into Action: How the Social Work Profession Will Help. Washington: NASW, c2009a.
NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS. Social Work Reinvestment: A National Agenda for the Profession of Social Work. Washington: NASW, c2009b.
NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS. Final report: 2010 Social Work Congress. Washington: NASW, c2010.
NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS. About NASW. [online] c2012a [cit. 2012-05-16]. Dostupné z: http://www.naswdc.org/nasw/default.asp
NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS. Learn more about the campaign. [online] c2012b [cit. 2012-05-16]. Dostupné z: http://www.naswfoundation.org/imageCampaign/campaign/involved.asp
NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS. Code of Ethics. [online] c2012c [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: http://www.naswdc.org/pubs/code/default.asp
NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS. NASW Professional Social Work Credentials and Advanced Practice Specialty Credentials. [online] c2012d [cit. 2012-07-11]. Dostupné z: http://www.naswdc.org/credentials/list.asp
NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS. Practice. [online] c2012e [cit. 2012-07-11]. Dostupné z: http://www.naswdc.org/practice/default.asp
NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS. NASW Procedures for Professional Review. [s.l.]: NASW, 2012.
OBAMA FOR AMERICA. About. [online] c2012 [cit. 2012-07-11]. Dostupné z: http://www.barackobama.com/about/barack-obama
RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, 361 s. ISBN 80-85605-89-9.
REAMER, F.G. The Evolution of Social Work Ethics. [online] Social Work, 2008, 43(6). [cit. 2012-05-14] Dostupné z: http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6467/is_6_43/ai_n28717256/?tag=content;col1.
SCHRIVER, J.M. Human behavior and the social environment: Shifting paradigms in essential knowledge for social work practice. 5. vyd. Boston: Allyn and Bacon, 2007, 608 s. ISBN neuvedeno.
SOWERS, K.M., DULMUS, C.N. Comprehensive handbook of social work and social welfare: The Profession of Social Work. Volume 1. Hoboken, N.J.: John Wiley and Sons, 2008a, 532 s. ISBN 978-0-471-76997-2.
SOWERS, K.M., DULMUS, C.N. Comprehensive handbook of social work and social welfare: The Social Work Practice. Volume 3. Hoboken, N.J.: John Wiley and Sons, 2008b, 676 s. ISBN 978-0-471-76280-5.
TOWER, K. In Our Own Image: Shapping Attitudes About Social Work Through Televison Production. Journal of Social Work Education, 2000, 36(3), s. 575-584.
U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. Occupational Employment and Wages May 2011: Child, Family, and School Social Workers. [online] 2011a [cit. 2012-07-12]. Dostupné z: http://www.bls.gov/oes/current/oes211021.htm
U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. Occupational Employment and Wages May 2011: Healthcare Social Workers. [online] 2011b [cit. 2012-07-12]. Dostupné z:www.bls.gov/oes/current/oes211022.htm
U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. Occupational Employment and Wages May 2011: Mental Helad and Substance Abuse Social Workers. [online] 2011c [cit. 2012-07-12]. Dostupné z:www.bls.gov/oes/current/oes211023.htm
U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. Occupational Employment and Wages May 2011: All Other Social Workers. [online] 2011d [cit. 2012-07-12]. Dostupné z: www.bls.gov/oes/current/oes211029.htm
U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. What social workers do. Occupational Outlook Handbook: 2012-13 Edition. [online] 2012a [cit. 2012-07-11]. Dostupné z: http://www.bls.gov/ooh/Community-and-Social-Service/Social-workers.htm/#tab-2
U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. Summary. Occupational Outlook Handbook: 2012-13 Edition. [online] 2012b [cit. 2012-07-11]. Dostupné z: http://www.bls.gov/ooh/Community-and-Social-Service/Social-workers.htm/#tab-2
U.S. CENSUS BUREAU. Population Distribution and Change: 2000 to 2010. 2011a. Dostupné z: http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-01.pdf.
U.S. CENSUS BUREAU. State and County QuickFacts. [online] 2012 [cit. 2012-07-11]. Dostupné z: http://quickfacts.census.gov/qfd/index.html
VAJDOVÁ, T. Česká občanská společnost 2004: po patnácti letech rozvoje. Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku. Brno: CERM, 2005, 119 s. ISBN 80-7204-379-X.
VTÍPIL, Z. Sociální psychologie práce: Pracovní motivace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 87 s. ISBN neuvedeno.
WITTENBERG, R. Opportunities in social work careers. Chicago: VGM Career Books, 2003, 179 s. ISBN 0-07-139049-9.
ZASTROW, Ch. Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People. 10. vyd. Belmont, CA: Cengage Learning, 2009, 617 s. ISBN 978-0-495-80952-4.
ZUGAZAGA, C., et al. Social worker perceptions of the portrayal of the profession in the news and entertainment media: An exploratory study. Journal of Social Work Education, 2006, 42(3), s. 621-636.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK