Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rysy dandysmu v díle Jiřího Karáska ze Lvovic
Název práce v češtině: Rysy dandysmu v díle Jiřího Karáska ze Lvovic
Název v anglickém jazyce: The fea tures of dandysm in work of Jiří Karásek
Klíčová slova: dandysmus dekadence stylizace Román Manfreda Macmillena Jiří Karásek ze Lvovic
Klíčová slova anglicky: dandyism decadence stylization Román Manfreda Macmillena Jiří Karásek ze Lvovic
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.03.2011
Datum zadání: 23.04.2013
Datum a čas obhajoby: 12.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zaměřena na tvorbu Jiřího Karáska ze Lvovic z přelomu 19. a 20. století s cílem ukázat především vliv a rysy dandysmu v jeho textech, zvláště se zaměřením na Román Manfreda Macmillena. Předmětem průzkumu budou rovněž podstatné momenty, souvislosti a inspirace v českém i zahraničním dobovém literárním dění, možnosti výkladu dandysmu ve vztahu k dekadenci, otázky tabuizace a pojetí erotického objektu atp.
Seznam odborné literatury
Literatura:

H. Bednaříková: Česká dekadence, Brno 2000.
F. Coblencová: Dandysmus. Povinnost pochybnosti, Praha 2003.
J. Karásek ze Lvovic: Vzpomínky, Praha 1994.
K. Kolařík: Raná literární tvorba Jiřího Karáska ze Lvovic, Česká literatura 2008, s. 605–634 + Poetika druhého básnického období Jiřího Karáska ze Lvovic, Česká literatura 2005, s. 324–360.
J. Kudrnáč: Česká dekadence. Příspěvek k hledání jejího typu, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D), č. 29, 1982, s. 67–74.
R. Lishaugen: Speaking with a Forked Tongue. Double Reading Strategies in Romány tří mágů by Jiří Karásek ze Lvovic, Gothenburg 2008.
L. Merhaut: Cesty stylizace, Praha 1994.
Moderní revue 1894–1925 (ed. L. Merhaut a O. M. Urban), Praha 1995.
M. Praz: The Romantic Agony, New York 1968.
R. B. Pynsent: Dekadentní Já, Pátrání po identitě, Praha 1994 + Ďáblové, ženy a národ. Výbor z úvah o české literatuře, Praha 2008.
J. Staněk: Spor o diletantismus a jeho podoba v literatuře české dekadence, Estetika 2007, s. 85–105.
O. M. Urban, L. Merhaut, D. Vojtěch: V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914, Praha 2006.
D. Vojtěch: Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny, Praha 2008.
C. Ébert-Zeminová: Narcis a Anti-dandy, Dandy a Anti-narcis, Svět literatury 2010, č. 41, s. 207–217.


Dále viz: http://www.ucl.cas.cz/cs/databaze/bibliograficke-databaze
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK